Select Page

EKSKURZIJE 2021/22

RAZRED KRAJ TERMIN VODJA
1. Ptujski grad, PTUJ 31. 5. 2022 Majda Vaupotič
2. ZOO Ljubljana 1. 6. 2022 Mateja Kumrič
3. Rogatec, grad Strmol 2. 6. 2022 Jana Mohorko
4. Mozirski gaj 16. 5. 2022 Marjetka Šetar
5. Ljubljana (CŠOD) + Slovenski šolski muzej 21. 6. 2022 Damjana Dornik
6. Prekmurje 31. 5. 2022 Bojana Marin, razredniki
7. Dolenjska 31. 5. 2022 Suzana Kristovič Sattler, razredniki
8. Notranjska/Gorenjska 3. 6. 2022 Bojana Marin, razredniki
9. Primorska 3. 6. 2022 Suzana Kristovič Sattler, razredniki
TVZ Strokovna ekskurzija (smer izberemo skupaj z učenci)

Sobota,

21. 5. 2022

Bojana Marin, Suzana Kristovič Sattler
TVZ Terensko delo v Mariboru Marec 2022 Bojana Marin, Suzana Kristovič Sattler

 

STROKOVNA EKSKURZIJA Celje – Pokrajinski muzej  (geografija, zgodovina, likovna umetnost)

Vodja: Suzana Kristovič Sattler

Razred: 6. in 7. razred

Izveden dan Medpredmetna povezava (predmet, s katerim se povezujemo) Cilji iz pouka (in predmet, kjer te cilje dosegamo)

Obogatitvena strokovna ekskurzija na področju družboslovja

Sobota, 9. april 2022 (se izvede/ ne izvede) glede na zdravstvene razmere in število prijavljenih

ZGO, GEO, LUM

ZGO

–          spoznajo razvoj Celja skozi zgodovinska obdobja

–          spoznajo življenje na gradu in grajsko stavbno dediščino

–          razvijajo vrednoto spoštovanja kulturne dediščine, orientacija v času

GEO

–          vrednotijo naravno lego Celja za njegov razvoj

–          orientacija v prostoru

LUM

–          opazujejo stavbno in arhitekturno umetnost

–          ob ogledu steklenega fotografskega ateljeja spoznajo razvoj fotografije

STROKOVNA EKSKURZIJA Ljubljana – Narodni muzej Slovenije, muzej Novejše zgodovine, Narodna galerija (zgodovina, domovinska in državljanska kultura in etika, likovna umetnost)

Vodja: Bojana Marin

Razred: 8. in 9. razred

Izveden dan Medpredmetna povezava (predmet, s katerim se povezujemo) Cilji iz pouka (in predmet, kjer te cilje dosegamo)

Obogatitvena strokovna ekskurzija na področju družboslovja

Nedelja, 3. april 2022 – zaradi brezplačnih vstopnin v muzeje (se izvede/ne izvede) glede na zdravstvene razmere in število prijavljenih

ZGO, LUM, DKE

ZGO

–          spoznajo vire in muzejsko gradivo za čas novejše zgodovine na Slovenskem

–          opazujejo in vrednotijo najpomembnejše zgodovinske spomenike slovenke zgodovine

–          razvijajo vrednoto spoštovanja kulturne dediščine, orientacija v času

LUM

–       spoznavajo najpomembnejša likovna dela slovenskih umetnikov

–       opazujejo stavbno in arhitekturno umetnost s poudarkom na delu Plečnika

DKE

–       razvijajo vrednote strpnosti, drugačnosti in medkulturne povezanosti

Accessibility