Select Page

Učne vsebine 4. razred

Navodila za učenje na daljavo

Učenci vsak dan pišejo dnevnik. Zapišejo datum, na kratko opišejo svoje aktivnosti, zabeležijo, katere naloge so naredili. Beležijo vse, kar so počeli. Dnevnike in izdelke bodo prinesli v šolo, ko se ponovno vrnemo v šolske klopi

PREDMET VSEBINA DODATNO DELO
Sreda
ŠPORT

Za začetek delovnega dela dneva izberite najprej šport in telovadite ob posnetku, ki je na priloženem linku. Ko boste dobro razmigali svoje telo, boste pripravljeni za ostale predmete.

https://www.youtube.com/watch?v=7VAEIkGmXno

 
MATEMATIKA  Dodatni DZ za ponavljanje in utrjevanje: Izberi 2 strani, ki ju še nisi rešil in se nanašata na do sedaj usvojeno učno snov. https://www.radovednih-pet.si/predstavitev

 

Prilagamo še nekaj povezav do interaktivnega gradiva, kot pomoč in popestritev učenja.

 

Vsebine za četrtek 19.03.2020:

PREDMET VSEBINA DODATNO DELO
SLOVENŠČINA Gradim slovenski jezik 2, str. 47, 48 (Vaja dela mojstra).  
NARAVOSLOVJE

Ponavljanje in utrjevanje snovi: Od elektrike do vtičnice. (učbenik, stran 42 – 45). Učni list za pomoč je v prilogi.

4. razred NIT 19. 3. 2020 – ponavljanje in utrjevanje – Elektrika, MŠ.doc

 

 

Vsebine za petek 20.03.2020:

DRUŽBA

Ponavljanje in utrjevanje snovi:

Skrbimo za domači kraj (učbenik, stran 50 – 57).

 
ANGLEŠČINA

Učenci rešujejo dostopne interaktivne vaje (Activities: 4. My bedroom: Lesson 1 in Lesson  2) na spodnji spletni strani: https://exp.ouponlinepractice.com/auth/index

Navodilo je v prilogi: 4. razred TJA, 20.3.2020 – navodilo za povezavo,MŠ.doc

 

 

Vsebine za ponedeljek 23.03.2020

PREDMET VSEBINA DODATNO DELO
SLOVENSKI JEZIK in  LIKOVNA UMETNOST

V berilu, stran 106, 107, večkrat preberi  odlomek Anica in materinski dan avtorice Dese Muck. Nato odgovore na zadnja tri vprašanja v celih povedih zapiši v slovenski zvezek. Za tiste, ki doma nimate beril, je odlomek v prilogi:

Izdelaj voščilnico ali zgubaj rožico ali dokončaj portret mame ter napiši misel mami ob bližajočem materinskem dnevu.

Ker se bliža materinski dan, opravi tudi nekaj nalog, ki jih drugače opravi mama (gospodinjska opravila), do mame bodi prijazen in ji večkrat povej, da jo imaš rad.
MATEMATIKA

Utrjevanje poštevanke in deljenja z delovnim listom, ki je v prilogi. Če nimaš možnosti tiskanja, naloge prepiši v zvezek in jih reši:

4. r MAT, 23. 3. 2020, Učni list, MŠ.doc

https://www.radovednih-pet.si/predstavitev

Accessibility