Select Page

Ob današnjem svetovnem dnevu hrane smo na šoli obeležili tudi letošnjo 25. obletnico Slovenske mreže Zdravih šol. V tem času se je SMZŠ iz 12 pilotnih šol razvila v stabilno mrežo 376 ustanov, ki se trudijo v svoja šolska okolja vključiti promocijo zdravja kot del svojega vsakdanjika. Zdrave šole so prepoznavne po spodbujanju zdravega življenjskega sloga učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja, še posebej pa na področju duševnega zdravja, zdrave prehrane in gibanja.

Na naši šoli v vsakem šolskem letu skrbimo za zdrav življenjski slog z najrazličnejšimi dejavnostmi (športne aktivnosti, skupni rekreativni odmori, promocija zdravja, duševnega zdravja in zdravega načina prehranjevanja, uzaveščanje pomena lokalno pridelane hrane, razvijanje odgovornega odnosa do okolja, humanitarne akcije, zbiranje odpadnega papirja, zamaškov, hrane za živali, ločevanje odpadkov, skrb za čiste in urejene šolske prostore ter okolico …), s sodelovanjem v projektih (Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja, Skrb za zdrave zobe, Etika in vrednote, Kulturna dediščina, Popestrimo šolo) in z zanimivimi interesnimi dejavnostmi (Planinski krožek, Vrtnarski krožek, Eko krožek, prometna vzgoja …).

V mrežo zdravih šol smo vključeni že vrsto let, zato smo se odločili, da bomo to obletnico z raznovrstnimi dejavnostmi obeležili prav na svetovni dan hrane. Glavni namen tega dne je opozarjanje, da v svetu živi veliko število ljudi, ki trpi za pomanjkanjem hrane, ponekod pa se borimo s preveliko količino zavržene.

Zjutraj so nas učitelji športne vzgoje zdravo razgibali in nas pripravili na dan. Z gibanjem smo nadaljevali tudi v času rekreativnih odmorov. Sledile so razredne ure, pri katerih so razredniki za učence pripravili delavnice, vezane na temo gibanja, zdrave prehrane ali duševnega zdravja. Na matični šoli so se učenci prve triade skozi ves dan držali načel zdrave šole, spoznavali pomen zdrave prehrane in se gibali vsak na svoj način. Četrtošolci so izdelovali sadna nabodala, spoznavali so, kako zdravo hrano pripraviti na zanimiv način. Petošolci so debatirali o pomenu vode, delali so različne poskuse, izdelovali peščene filtre ter ugotavljali, kaj se v vodi topi in kaj ne. Šestošolci so v skupinskem delu iskali ukrepe za zmanjševanje zavržene hrane, na isto temo so ustvarjali tudi učenci 8. b razreda, oboji so izdelali plakate. Učenci 7. a so ugotavljali in preračunavali vsebnost sladkorja v različnih prigrizkih in pijačah. Od doma so prinesli različne embalaže izdelkov, iz katerih so potem odčitavali kalorične vrednosti in vsebnost sladkorja. Količino sladkorja v izdelkih so ponazorili tudi s kockami sladkorja in naredili razstavo, ki je učilnici SLJ 1 na ogled vsem učencem. Bili so zelo presenečeni in šokirani, koliko sladkorja dejansko pojedo vsak dan. Osmošolci a razreda so se pogovarjali o zdravem načinu prehranjevanja, o tem so izdelali tudi plakat. Devetošolci so govorili o zdravem zajtrku, o različnih vrstah tradicionalnega zajtrka, ideje so tudi zapisali.

Na podružnični šoli Pragersko so potekale naslednje dejavnosti: v 1. c razredu so se pogovarjali o razporejenosti hrane po svetu in o našem odnosu do hrane. V času rekreativnega odmora so telovadili z Juvijem. V 2. c so spregovorili o zdravi prehrani in se dogovorili, da so danes pojedli vse, kar je bilo na jedilniku, po kosilu pa so se gibali na svežem zraku. Drugošolci e-razreda so prisluhnili zgodbi Jablana in se posladkali z jabolki, gibali so se v telovadnici in v razredu, tretješolci so se po temeljitem pogovoru igrali gibalno matematiko. Učenci 4. c razreda so ugotavljali, katera hrana je nujno potrebna za zdrav razvoj otrok, pojedli so tudi slastna jabolka, ki so na šoli vedno na voljo skozi ves dan. Pogovor je tekel tudi o odvisnosti.  Petošolci so si ogledali predstavitev o svetovnem dnevu hrane, izdelali so plakate in narisali zdrav, uravnotežen obrok. V 6. c je pogovor je tekel o vrtu in o zdravi prehrani. Sedmošolci so ovrednotili zdravje in njegov pomen ter pozneje naredili plakate. 8. c razred je ob pesmi Čaša nesmrtnosti spoznaval temo pesmi, glavno misel in pesniška sredstva, pogovarjali so se tudi o zdravi prehrani ter o tem, kaj  lahko sami doprinesejo k svojemu zdravju. Devetošolci so z učiteljico debatirali o odnosu do hrane, o recikliranju in o ozaveščanju posameznikov. Zavedajo se, da onesnaževanje okolja vpliva na kvaliteto hrane.

Tudi učencem podružnične šole na Zgornji Polskavi je bil tak dan zelo v veselje, saj  drugače pri pouku večino časa presedijo na stolih. Naši najmlajši, prvošolci, so se pred poukom najprej dobro razgibali, pri matematiki so šteli in se zraven gibali. To je izgledalo tako: vrgli so kocko, prešteli pike in izvajali razne gimnastične vaje. V času rekreativnega odmora so bili zunaj na prostem, se nadihali, lovili, igrali rajalne igre. Pri spoznavanju okolja so se pogovarjali o zdravju, pri slovenščini pa so se naučili pesmico skozi gibanje. Drugošolci so spoznavali zdravo in nezdravo prehrano, na to temo so se tudi igrali in se učili sodelovati v skupini. Tretješolci so danes pripravili zdrav napitek, tudi oni so se gibali zunaj in iz raznih stvari (kamnov, listja, palic) izdelovali besede o hrani, sadju in zdravju. Delali so dihalne vaje, pri tem pa so se počutili dobro, saj so vedeli, da skrbijo za svoje zdravje. Četrtošolci so spoznavali zanimivo hrano in običaje prehranjevanja v Papua Novi Gvineji. Kakšna sreča, da živimo v Sloveniji. Reševali so uganke o hrani in prebrali ljudsko pravljico Mamica Dravica, ki govori o hvaležnosti. Petošolci so imeli zelo zanimivo delo. Delali so poskuse z vodo na podlagi naravoslovja. Poskuse so si izbrali sami in jih predstavili svojim sošolcem. Učenci so izjavili, da zelo uživajo. Naučili so se, da je voda zelo pomembna za življenje. Pa še to, naučili so se tudi sproščati ob vizualizaciji. Z zaprtimi očmi so globoko dihali in se sprehodili z bosimi nogami po travniku, po potoku in po blatu, ampak seveda le v mislih. Najstarejši učenci na naši šoli so dan zabeležili tako, da so se pogovarjali o prometu. Ugotovili so, da imamo premalo prehodov za pešce in pločnikov. Nato so pomalicali EKO malico, na koncu pa so prebirali slikanice.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Zdravje in kakovost življenja otrok in mladostnikov nista le stvar posameznika ali njegovega ožjega okolja (družine, šole) niti ne samo zdravstvenega sektorja, ampak celotne družbe, vseh sektorjev, saj ustvarjajo pogoje, strukture in okolja, ki lahko podpirajo in krepijo njihovo zdravje. Vendar pa lahko vsak posameznik s svojim zavedanjem in dejanji  in nenazadnje s skrbjo zase in za okolje skozi vsakodnevne dejavnosti doprinese velike spremembe v lastnem počutju in pri ohranjanju zdravega bivanjskega prostora.

Related Images:

Dostopnost