Select Page

Podatki o šoli

Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava
Spodnja Polskava 240
2331 Pragersko

Telefon: 02 80 33 120
E-pošta: tajnistvo@ingoliceva.si
Davčna številka: 67396488, matična številka: 5090032000
Podračun pri EZR: SI56 0131 3603 0679 998
Ravnateljica Danica Veber, pomočnika ravnateljice Zvonko Hraš in Mateja Pučko Erhatič

Podružnična šola Pragersko
Pionirska ulica 13
2331 PragerskoTelefon: 02 80 33 160
E-pošta: tajnistvo-pragersko@ingoliceva.si
Vodja podružnice Marjetka Šetar
Podružnična šola Zgornja Polskava
Ingoličeva ulica 6
2314 Zgornja PolskavaTelefon: 02 80 33 130
E-pošta: tajnistvo-zgornja@ingoliceva.si
Vodja podružnice Mihaela Haralovič

Podatki o zavodu – MIZŠ

KJE nas najdete?

Ravnateljica Danica Veber 02 80 33 123
Pomočnik ravnateljice

Zvonko Hraš

Mateja Pučko Erhatič

02 80 33 125

zvonko.hras@ingoliceva.si

mateja.pucko@ingoliceva.si

Šolska svetovalna služba

Natalija Kozar

Rebeka Pirš

Maja Keršič

02 80 33 124
02 80 33 165

natalija.kozar@ingoliceva.si

rebeka.pirs@ingoliceva.si

maja.kersic@ingoliceva.si

Knjižničarka Romina Breznik 02 80 33 126 knjiznica@ingoliceva.si
Org. inf. dejavnosti Matjaž Frešer 02 80 33 136 matjaz.freser@ingoliceva.si
Org. šol. prehrane Sabina Kocijan 031 787 066 sabina.kocijan@ingoliceva.si
Tajnica VIZ Alojzija Vrbek 02 80 33 120
Računovodkinja Majda Turner 02 80 33 121 majda.turner@ingoliceva.si
Knjigovodkinja Anka Soršak 02 80 33 135 anka.sorsak@ingoliceva.si
Zbornica matična šola   02 80 33 128  
Kuhinja matična šola   02 80 33 127  
Šolska prehrana   02 80 33 135 prehrana@ingoliceva.si
Kuhinja Pragersko   02 80 33 161  
Zbornica Pragersko   02 80 33 160  
Tajništvo Pragersko   02 80 33 163  
Kuhinja Zgornja Polskava   02 80 33 132  
Zbornica Zgornja Polskava   02 80 33 130  
Poslovni čas šole

Šola posluje pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek in sicer:

Dejavnost Spodnja Polskava in Pragersko  Zgornja Polskava 
Jutranje varstvo 6.15 – 8.15 6.00 – 8.00
Redni pouk 7.30 – 14.40 7.15 – 13.30
Podaljšano bivanje 11.55 – 16.05 11.35 – 15.45
Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole 14.40 – 18.00 13.30 – 18.00
Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov (tudi v soboto) 15.30 – 22.00 15.30 – 22.00

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

Ravnatelj/ica lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve,…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

Uradne ure

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

Šola ima uradne ure vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

  • skupne in individualne pogovorne ure,
  • roditeljske sestanke in
  • druge oblike dela s starši,

kar je določeno z urnikom in letnim delovnim načrtom šole.

Uradne ure za uporabniki storitev na podružničnih šolah so na matični šoli.

Ravnatelj/ica sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

Related Images:

Dostopnost