Select Page

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

V šolskem letu 2023/2024 se pouk pričenja v petek, 1. septembra 2023, zaključek šolanja za učence 9. razredov bo v petek, 14. junija 2024, zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda bo v ponedeljek, 24. junija 2024. 

 

Prvo ocenjevalno obdobje

  • od 1. septembra 2023 do 31. januarja 2024
september 2023  21 dni pouka
oktober 2023  20 dni pouka
november 2023  19 dni pouka
december 2023  16 dni pouka 
januar 2024  21 dni pouka
Skupaj:  97 dni pouka

 

Drugo ocenjevalno obdobje

  • od 1. februarja 2024 do 14. junija 2024 za 9. razred
  • od 1. februarja 2024 do 24. junija 2024 od 1. do 8. razreda
februar 2024 16 dni pouka/ 15 (9. razred)
marec 2024 20 dni pouka
april 2024 19 dni pouka
maj 2024 20 dni pouka
junij 2024: 9. razred 10 dni pouka
junij 2024: 1. do 8. razreda 16 dni pouka
Skupaj: 9. razred 85 dni pouka
Skupaj: 1. do 8. razred 92 dni pouka

Skupaj je v šolskem letu:

  • od 1. do 8. razreda – 188 dni pouka
  • razred – 181 dni pouka

 

Pouk – za realizacijo

  • do 8. razred 35 tednov
  • razred 32 tednov

 

Počitnice

 JESENSKE ponedeljek, 30. oktober 2023 – petek, 3. november 2023
NOVOLETNE ponedeljek, 25. december 2023 – torek, 2. januar 2024
ZIMSKE ponedeljek, 26. februar 2024 – petek, 1. marec 2024
PRVOMAJSKE sobota, 27. april 2024 – četrtek, 2. maj 2024 + 3. 5. 2024
POLETNE sreda, 26. junij 2024 – sobota, 31. avgust 2024

 

Prazniki

torek, 31. 10. 2023 dan reformacije
sreda, 1. 11. 2023 dan spomina na mrtve
ponedeljek, 25. 12. 2023 božič
torek, 26. 12. 2023 dan samostojnosti in enotnosti
ponedeljek, 1. 1., torek, 2. 1. 2024 novo leto
četrtek, 8. 2. 2024 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 1. 4. 2024 velikonočni ponedeljek
sobota, 27. 4. 2024 dan upora proti okupatorju
sreda, 1. 5., četrtek, 2. 5. 2024 praznik dela
petek, 3. 5. 2024 pouka prost dan v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
torek, 25. 6. 2024 dan državnosti

 

Informativna dneva v srednjih šolah

Informativna dneva za vpis v srednje šole: petek, 16. 2. in sobota, 17. 2. 2024.

 

Nacionalno preverjanje znanja 

1. september 2023 – petek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.
30. november 2023 – četrtek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
7. maj 2024 – torek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred.
9. maj 2024 – četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred.
13. maj 2024 – ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in NPZ iz tujega jezika za 6. razred.
3. junij 2024 – ponedeljek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
4. junij 2024 – torek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
5. junij 2024 – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu.Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.
7. junij 2024 – petek RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
10. junij 2024 – ponedeljek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
11. junij 2024 – torek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu.Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.
14. junij 2024 – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.
19. junij 2024 – sreda   RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.
24. junij 2024 – ponedeljek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

 

Predmetni in popravni izpiti

17. junij – 1. julij 2024 1. rok učenci 9. razreda
26. junij – 9. julij 2024 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. avgust – 30. avgust 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Izobraževanje na domu – ocenjevanje znanja  

3. maj – 14. junij 2024 1. rok učenci 9. razreda
3. maj – 24. junij 2024 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. avgust – 30. avgust 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

Ocenjevalne konference

1. OCENJEVALNA KONFERENCA 30. 1. 2024
2. OCENJEVALNA KONFERENCA 9. razred: 11. 6. 2024, valeta: 13. 6. 2024,1. do 8. razred: 21. 6. 2024

 

Related Images:

Dostopnost