Select Page

Matična šola

Razred

Učitelj

Naziv dejavnosti

1.

Petra Jankovič

Gibalni odklop skozi igro

1.

Staša Leskovar

Pravljična joga

1.,2.,3.

Branka Dornik Mesarič

Vezenje

1.- 3.

Staša Leskovar

Ingoličeva bralna značka

1.- 5.

Rebeka Bračič

Otroški pevski zbor

1.- 5.

Lidija Sobočan

EKO bralna značka

1.- 9.

Polona Pleničar Galun

Planinski krožek

2.

Petra Jankovič

Gibalni odklop skozi igro

2., 3.

Simona Lahe

Igrarije

2., 3.

Jana Mohorko

Naravoslovni krožek

2.

Jana Mohorko

Jutranja joga

2. – 9.

Dušan Videčnik

Priprava na tekmovanje Bober

3.- 5.

Staša Leskovar

Prebudimo se z jogo

3.

Petra Jankovič

Gibalni odklop skozi igro

4.

Petra Jankovič

Gibalni odklop skozi igro

4.

Dušan Videčnik

Gibalna abeceda

4.

Dušan Videčnik

Inštrumentalni pouk

4. in 5.

Vida Bombek

Ingoličeva bralna značka

4.

Zdenka Felicijan

Angleški knjižni molj

4.-5.

Zdenka Felicijan

Hitro slepo tipkanje

5. – 9.

Petra Jankovič

Gibalni odklop

5.

Mira Balažic

Reševanje sporov – mediacija

5.

Mira Balažic

Kresnička

5. in 7.- 9.

Vida Bombek

Angleški knjižni molj

5.- 6.

Metka Štebih

Atletika

5. – 9.

Suzana Kristovič Sattler

Šolska skupnost

6. – 8.

Bojana Marin

Ekokviz

6. – 9.

Suzana Kristovič Sattler

Kreativno sproščanje

6., 7.

Nataša Kolednik

Matematika je lahko tudi zabavna

6. – 9.

Nataša Marinič Vidonja

Logika in razvedrilna matematika

6. – 9.

Nataša Marinič Vidonja

LEFO

6. – 9.

Rebeka Bračič

Šolski band

6. – 9.

David Vodušek

Tehniško ustvarjalne delavnice

6. – 9.

Rebeka Bračič

Mladinski pevski zbor

6. – 9.

Ivan Tisaj

Harmonija

6.

Irena Kranjc

Angleški knjižni molj

6. – 9.

Irena Kranjc

Nemški knjižni molj

6. – 9.

Romana Vek

Ingoličeva bralna značka

7. – 9.

Irena Kranjc

Debatni klub

7. – 9.

Mateja Pučko Erhatič

Šolski časopis

7. – 9.

Suzana Kristovič Sattler

Zgodovinsko-geografski krožek

7. – 9.

Suzana Kristovič Sattler

Vesela šola

7. – 9.

Bojana Marin

Male sive celice

7. – 9.

Zvonko Hraš

Športne igre

7. – 8.

Metka Štebih

Badminton

7. – 9.

Miran Klavž

Promet

8. – 9.

Ksenija Rosc B.

Skrb za zdravje

8. – 9.

Marjana Sagadin

Prva pomoč

9.

Cvetka Govejšek

Vadim matematiko


PŠ Zgornja Polskava

Razred Učitelj Naziv dejavnosti
1. – 2. Nina Gošnjak Igrarije
1. – 6. Mateja Kumrič Eko bralna značka
1. – 5. Mihaela Haralovič Bralna značka
1. – 3. Rebeka Bračič Otroški pevski zbor
1. – 6. Saša Pušaver Planinci
1. Petra Jankovič Gibanje – Gibalni odklop skozi igro
2. – 3. Valerija Florjančič Raziskujemo naravo in Kresnička
2. Petra Jankovič Gibanje – Gibalni odklop skozi igro
2. – 4. Petra Jankovič Gibanje – Gibalno plesni odklop
3. Jožica Celan Vrtnarsko kuharski krožek
3. Nastja Auguštin Varno na spletu
3. Nastja Auguštin Igrajmo se z lutkami
3. Petra Jankovič Gibanje – Gibalni odklop skozi igro
4. – 6. Mateja Kumrič Vesela šola
4. Karmen Rampre Novinarski krožek
4. – 5. Karmen Rampre Gibalna abeceda
4. – 6. Mihaela Haralovič Lefo lefo
4. – 5. Petra Jankovič Gibanje – Gibalni odklop skozi igro
4., 5., 6. Damjana Dornik Tibaut Priprava na tekmovanje Bober
4. – 6. Rebeka Bračič Mladinski pevski zbor
4. – 6. Vida Bombek Angleški knjižni molj
4. – 6. Valerija Florjančič Turistični krožek
5. – 6. Mirjana Vračun Nemški knjižni molj
5. – 6. Valerija Florjančič Šolska skupnost
5. Damjana Dornik Tibaut Reševanje sporov – mediacija
6. Miran Klavž Atletika
6. Petra Jankovič Gibanje – Gibalni odklop skozi igro
6. Nataša Marinič Vidonja Logika in razvedrilna matematika
6. Andreja Jež Ingoličeva bralna značka

PŠ Pragersko

Razred Učitelj Naziv dejavnosti
1. Lucija Pocrnja Glasbene urice
1. Suzana Mlakar Igrajmo se kot nekoč, uživajmo zdravilne rastline
1. Petra Jankovič Gibanje- Gibalni odklop skozi igro
1.- 4. Tinka Vravnik Cici vesela šola
1.- 5. Lidija Sobočan Eko bralna značka
1.- 5. Majda Vaupotič Bralna značka
2. Petra Jankovič Gibanje – Gibalni odklop skozi igro
2. Vanja Böhm Glasbene urice
2.,3. Aida Volavšek Odkrivamo naravo
2.- 5. Lucija Pocrnja Otroški pevski zbor
2 – 9. Marjetka Šetar Bober
3. Petra Jankovič Gibanje- Gibalni odklop skozi igro
3. Tinka Vravnik Dramski krožek
4. Marjetka Šetar Šah
4.,5. Petra Jankovič Gibanje- Gibalni odklop skozi igro
4., 5. Zdenka Felicijan Lonček kuhaj
4., 5. Breda Gril Priprava na tekmovanje Logika
4.- 6. Mirjana Vračun Zeleni prstki
4.- 9. Marjetka Šetar Vesela šola
4.- 9. Barbara Jurista Angleški knjižni molj
5. Breda Gril Reševanje sporov – mediacija
5.- 8. Karmen Vajngerl Šolska skupnost
6.- 7. David Lešnik Gimnastika
6.- 8. Bojana Marin Ekokviz
6.- 9. Petra Jankovič Gibanje – Gibalni odklop
6.- 9. Jerneja Zelenik Ingoličeva bralna značka
6.- 9. Mirjana Vračun Nemški knjižni molj
6.- 9. Ivan Tisaj Colours
6.- 9. Lucija Pocrnja Šolski band
6.-9. Lucija Pocrnja Mladinski pevski zbor
6.- 9. David Vodušek Tehniško ustvarjalne delavnice
6.- 9. Milena Čakš Karpov Logika
7.- 8. Barbara Jurista Native Americans
7.- 8. Natalija Hajšek Naravoslovni krožek
7.- 8. Metka Štebih Badminton
7.- 8. Metka Štebih Atletika
7.- 9. David Lešnik Promet
7.- 9. Bojana Marin Male sive celice
7.- 9. Bojana Marin Zgodovinsko – geografski krožek
7.- 9. Milena Čakš Karpov Kuhajmo skupaj
8.- 9. Milena Čakš Karpov Oglasna tabla
8.- 9. David Lešnik Športne igre

 

 

 

Accessibility