Select Page

DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Pri načrtovanju dni dejavnosti je MIZŠ predlagalo smiselno upoštevanje navodil iz publikacije COVID-19 in načrtovanje nekaterih dni dejavnosti v okviru ekskurzij. Za izvedbo ekskurzij je potrebno pripraviti še načrt varnostnih ukrepov za zamejitev možnosti okužbe s COVID-19. MIZŠ svetuje, da za navedene dejavnosti izven šolskega prostora izberemo epidemiološko varne destinacije. Dneve dejavnosti smo načrtovali v skladu s priporočili.

Kulturni dnevi

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred
1.

Lutkovno gledališče

ali

gledališki dan v razredu

Božično novoletno rajanje Spoznavanje šeg in navad Zadnji šolski dan – proslava in podelitev spričeval
22. in 23.11. 2021 Petek, 24. 12. 2021 Vezano na pust Petek, 24. 6. 2022

Majda Vaupotič

Jana Mohorko

Mihaela Haralovič

Aida Volavšek

Branka Dornik Mesarič,

Mateja Kumrič

Mateja Kumrič,

Majda Vaupotič,

Branka Dornik  Mesarič

Vanja Böhm,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

2.

Lutkovno gledališče

ali

gledališki dan v razredu

Božično novoletno rajanje Spoznavanje šeg in navad Zadnji šolski dan – proslava in podelitev spričeval
22. in 23. 11. 2021 Petek, 24. 12. 2021 Vezano na pust Petek, 24. 6. 2022

Tinka Vravnik

Jana Mohorko

Mihaela Haralovič

Aida Volavšek

Branka Dornik Mesarič,

Mateja Kumrič

Mateja Kumrič,

Majda Vaupotič, Branka Dornik Mesarič

Vanja Böhm,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

3.

Lutkovno gledališče

ali

gledališki dan v razredu

Božično novoletno rajanje Spoznavanje šeg in navad Zadnji šolski dan – proslava in podelitev spričeval
22. in 23. 11. 2021 Petek, 24.12. 2021 Vezano na pust Petek, 24. 6. 2022

Tinka Vravnik

Jana Mohorko

Mihaela Haralovič

Aida Volavšek

Branka Dornik Mesarič,

Mateja Kumrič

Mateja Kumrič,

Majda Vaupotič, Branka Dornik                    Mesarič

Vanja Böhm,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

4. Ogled filma in poustvarjanje Mesto in kulturne znamenitosti Murske Sobote (ŠVN) Kulturna dediščina
Februar 2022

Izvedeno v ŠVN

23. 5.  – 27. 5. 2022

8.10. 2021
Razredniki Karmen Rampre Razredniki
5. Ogled filma in poustvarjanje Mesto in kulturne znamenitosti Murske Sobote (ŠVN) Kulturna dediščina
Februar 2022

Izvedeno v ŠVN

30. 5. – 3. 6. 2022

8. 10. 2021
Razredniki Razredniki Razredniki
6. Pravljice

Gledališče –

predstava

Glasbeno likovni dan
7. 10. 2021 Februar 2022 13. 12. 2021
Mateja Pučko Erhatič Andreja Jež Lucija Pocrnja, Rebeka Bračič
7. Grad Slov. Bistrica + knjižnica, Rastem s knjigo

Gledališče –

predstava

Glasbeno likovni dan
22. 3. 2022 Februar 2022 10. 11. 2021
Romana Vek Andreja Jež Lucija Pocrnja, Rebeka Bračič
8. Mali princ

Gledališče –

predstava

Glasbeno likovni dan
6. 10. 2021 9. 2. 2022 25. 4. 2022
Jerneja Zelenik/Martina Žaberl Andreja Jež Lucija Pocrnja, Rebeka Bračič
9. Valeta

Gledališče –

predstava

Glasbeno likovni dan
14. 6. 2022 9. 2. 2022 7. 10. 2021
Razredniki Andreja Jež Lucija Pocrnja, Rebeka Bračič

 

Naravoslovni dnevi

Uresničevali jih bomo skozi programe naravoslovnih dni. Programi so prilagojeni posameznim razrednim stopnjam in obveznim vsebinam na predmetni stopnji po predmetniku.

št. dni 1. 2. 3.
razred
1. Izdelek + čiščenje okolice Sistematski pregled + zdrava prehrana Promet
Vezano na datum občinske čistilne akcije Datum določi ZDSB Torek, 12. 4. 2022

Tinka Vravnik,

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič

Razredniki

Simona Lahe,

Jožica Celan,

Tinka Vravnik

2. Izdelek + čiščenje okolice Sistematski pregled + zdrava prehrana Življenjski prostori – vrt
Vezano na datum občinske čistilne akcije Datum določi ZDSB April 2022

Tinka Vravnik,

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič

Razredniki

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič,

Aida Volavšek

3. Izdelek + čiščenje okolice Sistematski pregled + zdrava prehrana

Čebelarska učna pot ali

virtualna izvedba

Vezano na datum občinske čistilne akcije Datum določi ZDSB Junij 2022

Tinka Vravnik,

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič

Razredniki

Mihaela Haralovič,

Jana Mohorko,

Vanja Böhm

4. Kraljestvo rastlin in živali (maj, junij) Vulkanija in olivin (ŠVN) Čutila
19. 5. 2022

Izvedeno v ŠVN

23. 5. – 27. 5. 2022

25. 4. 2022
Razredniki Marjetka Šetar Razredniki
5. Leteči zmaj Vulkanija in olivin (ŠVN) Toplota – izolatorji, prevodnik
7. 10. 2021

Izvedeno v ŠVN

30. 5. – 3. 6. 2022

25. 4. 2022
Razredniki Razredniki Razredniki
6. Zgodovinski viri Raziskujem vesolje Rastline in človek (povezava z gospodinjstvom)
6. 10. 2021 22. 3. 2022 18. 5. 2022
Bojana Marin Suzana Kristovič Sattler Saša Pušaver
7. Kultura dediščina antike Življenje v srednjem veku Botanični vrt Tal 2000
25. 4. 2022 19. 5. 2022 8. 6. 2022
Bojana Marin – vodja, Suzana Kristovič Sattler, Mateja Pučko Erhatič + 1 slavistka, Jerica Jerič Suzana Kristovič Sattler – vodja, Bojana Marin, Rebeka Bračič, Lucija Pocrnja Ines Blažič
8. Avstralija Okolje in jaz Čebele in zelišča
10. 11. 2021

izveden v ŠVN

7. 3. – 11. 3. 2022

19. 5. 2022
Bojana Marin, Suzana Kristovič Sattler, anglistke + David Lešnik Ines Blažič Ksenija Rosc Benedejčič
9. Prva svetovna vojna na Slovenskem (ŠVN – dan povratka 10. 9. 2021) Opazujem, raziskujem in povezujem Učenje učenja
10. 9. 2021 18. 5. 2022 April 2022
Suzana Kristovič Sattler Suzana Kristovič Sattler Bojana Marin, Marijan Dreo Učitelji 3. predmeta za NPZ in slavisti

Športni dnevi

Športne dejavnosti

  • testiranje učencev, izvajanje, spremljanje in vrednotenje rezultatov športno-vzgojnega kartona;
  • tekmovanje Zlati sonček (1., 2., 3. razred), Krpan (1. – 5. razred);
  • sodelovanja na šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih;
  • priložnostne športne aktivnosti;
  • plavanje, smučanje, košarka, nogomet, odbojka, gimnastika;
  • tečaji plavanja, preverjanje znanja plavanja,
  • športni dnevi na razredni in predmetni stopnji.
št. dni 1. 2. 3. 4. 5.
razred
1. Jesenski pohod in športne igre Zimski športni dan v okolici šole (igre na snegu ) Spomladanski pohod Atletika Zlati sonček

Četrtek,

23. 9. 2021

Januar 2022 Marec 2022 12. 4. 2022 Junij 2022

Aida Volavšek,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,

Simona Lahe

Miran Klavž

Simona Lahe,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

2. Jesenski pohod in športne igre Zimski športni dan v okolici šole (igre na snegu ) Spomladanski pohod Atletika Zlati sonček

Četrtek,

23. 9. 2021

Januar 2022 Marec 2022 12. 4. 2022 Junij 2022

Aida Volavšek,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič, Vanja Böhm

Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,

Simona Lahe

Miran Klavž

Simona Lahe, Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

3. Jesenski pohod in športne igre Zimski športni dan v okolici šole (igre na snegu ) Spomladanski pohod Atletika Zlati sonček

Četrtek,

23. 9. 2021

Januar 2022 Marec 2022 12. 4. 2022 Junij 2022

Aida Volavšek,

Jana Mohorko

Valerija Florjančič

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,

Simona Lahe

Miran Klavž

Simona Lahe,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

4. Plavanje ŠVN Zimski ŠD Športne igre Atletika Pohod

Izvedeno v ŠVN

23. – 27. 5. 2022

26. 1. 2022

Izvedeno v ŠVN

23. – 27. 5. 2022

13. 4. 2022 23. 9. 2021
Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN David Lešnik Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Miran Klavž Metka Štebih
5. Plavanje (ŠVN) Zimski ŠD Atletika Pohod Športne igre (ŠVN)

Izvedeno v ŠVN

30. 5. – 3. 6. 2022

26. 1. 2022 13. 4. 2022 23. 9. 2021

Izvedeno v ŠVN

30. 5. – 3. 6. 2022

Razredniki, učitelji ŠPO David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Razredniki, učitelji ŠPO
6. Zimski ŠD Atletika Pohod Plavanje- preverjanje znanja Badminton in namizni tenis
28. 1. 2022 14. 4. 2022 23. 9. 2021 10. 11. 2021 25. 4. 2022
Učitelji ŠPO Miran Klavž Učitelji ŠPO Miran Klavž Metka Štebih
7. Zimski ŠD Atletika Pohod Kolesarjenje- botanični vrt Tal

Športne igre

(Pragersko)

28. 1. 2022 14. 4. 2022 23. 9. 2021 Junij 2022 6. 10. 2021
David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Zvonko Hraš Metka Štebih
8. Zimski ŠD Atletika Pohod Orientacija Športne igre- ŠVN

izveden v ŠVN

7. – 11. 3. 2022

14. 4. 2022 23. 9. 2021 7. 10. 2021

izveden v ŠVN

7. – 11. 3. 2022

David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Zvonko Hraš Učitelji ŠPO, ki so v ŠVN
9. Zimski ŠD Atletika Pohod Odbojka na mivki, trim steza Športne igre
28. 1. 2022 14. 4. 2022 23. 9. 2021

izvedeno v ŠVN

6. – 10. 9. 2021

izvedeno v ŠVN

6. – 10. 9. 2021

David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Metka Štebih Metka Štebih

 

Tehniški dnevi

Tehniške dejavnosti bomo uresničevali skozi tehniške dneve.

Tehniški dnevi od 1. do 3. razreda

št. dni 1. 2. 3.
razred
1. Kulturna dediščina Izdelava novoletne dekoracije Izdelava tehniškega izdelka
8. 10. 2021 Ponedeljek, 29. 11.  2021 Marec 2022
Nina Gošnjak, Tinka Vravnik, Simona Lahe Razredniki Razredniki
2. Kulturna dediščina Izdelava novoletne dekoracije Izdelava tehniškega izdelka
8. 10. 2021 Ponedeljek, 29. 11.  2021 Marec 2022
Nina Gošnjak, Tinka Vravnik, Simona Lahe Razredniki Razredniki
3. Kulturna dediščina Izdelava novoletne dekoracije Izdelava tehniškega izdelka
8. 10. 2021 Ponedeljek, 29. 11.  2021 Marec 2022
Nina Gošnjak, Tinka Vravnik, Simona Lahe Razredniki Razredniki

Tehniški dnevi od 4. do 6. razreda

št. dni 1. 2. 3. 4.
Razred
4. Izdelek iz papirja Izdelek iz lesa Božično novoletne delavnice Svetilnik
7. 10. 2021 6. 10. 2021 13. 12. 2021 18. 5. 2022
Razredniki Razredniki Razredniki Razredniki
5. Izdelek – možic mahač Izdelek – tehtnica Božično novoletne delavnice Gonila
10. 11. 2021 6. 10. 2021 13. 12. 2021 18. 5. 2022
Razredniki Razredniki Razredniki Razredniki
6. Prebivališča – sodelovanje s TJA Kulturna dediščina Izdelava modelov merskih enot

Konstrukcija iz papirja

(predlagamo za ŠVN)

14. 6. 2022 8. 10. 2021 19. 5. 2022 8. 6. 2022
Nataša Marinič Vidonja Nataša Marinič Vidonja Nataša Marinič Vidonja

Tehniški dnevi od 7. do 9. razreda

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred
7. Viri energije Kulturna dediščina Promet – sodelovanje s TJA in z MAT Tangrami – sodelovanje z LUM, RAČ
7. 10. 2021 8. 10. 2021 13. 12. 2021 18 .5. 2022
Jerica Jerič Nataša Marinič Vidonja Jerica Jerič
8. Razvoj industrije – sodelovanje z ZGO Kulturna dediščina Promet – sodelovanje s KEM

CNC-krmiljenje

(delavnice organizirane na Srednji strojni šoli v Mb) (ŠVN)

10. 6. 2022 8. 10. 2021 13. 12. 2021

izvedeno v ŠVN

7. – 11. 3. 2022

Suzana Kristovič Sattler Nataša Marinič Vidonja Jerica Jerič
9. Geometrijska telesa – povezava z MAT Kulturna dediščina

Promet

(ŠVN)

Šivanje vrečk iz tekstila – povezava z MAT
22. 3. 2022 8. 10. 2021

izvedeno v ŠVN

6. – 10. 9. 2021

25. 4. 2022
Nataša Marinič Vidonja Nataša Marinič Vidonja Jerica Jerič

Accessibility