Select Page

DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Pri načrtovanju dni dejavnosti je MIZŠ predlagalo smiselno upoštevanje navodil iz publikacije COVID-19 in da naj nekatere dneve dejavnosti načrtujemo tudi v okviru ekskurzij. Za izvedbo ekskurzij je potrebno pripraviti še načrt varnostnih ukrepov za zamejitev možnosti okužbe s COVID-19. MIZŠ svetuje, da za navedene dejavnosti izven šolskega prostora izberemo epidemiološko varne destinacije. Dneve dejavnosti smo načrtovali v skladu s priporočili.

Kulturni dnevi

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred
1.

SNG MB ali Ptuj

ali gledališki dan v razredu

Božično novoletno rajanje

Koncert pevskih zborov –

Pojemo, plešemo in ustvarjamo

Zadnji šolski dan – proslava in podelitev spričeval
v tednu otroka

četrtek,

24.12.2020

maj 2021

četrtek,

24.6.2021

Tinka Vravnik,

Jana Mohorko,

Nina Gošnjak

Aida Volavšek,

Branka Dornik Mesarič,

Mateja Kumrič

Glasbeniki – razredniki

Vanja Böhm,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

2.

SNG MB ali Ptuj

ali gledališki dan v razredu

Božično novoletno rajanje

Koncert pevskih zborov –

Pojemo, plešemo in ustvarjamo

Zadnji šolski dan – proslava in podelitev spričeval
v tednu otroka četrtek, 24.12.2020 maj 2021

četrtek,

24.6.2021

Tinka Vravnik,

Jana Mohorko,

Nina Gošnjak

Aida Volavšek,

Branka Dornik Mesarič,

Mateja Kumrič

Rebeka Bračič,

Lucija Pocrnja,

razredniki

Vanja Böhm,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

3.

SNG MB ali Ptuj

ali gledališki dan v razredu

Božično novoletno rajanje

Koncert pevskih zborov –

Pojemo, plešemo in ustvarjamo

Zadnji šolski dan – proslava in podelitev spričeval
v tednu otroka

četrtek,

24.12.2020

maj 2021

četrtek,

24.6.2021

Tinka Vravnik,

Jana Mohorko,

Nina Gošnjak

Aida Volavšek,

Branka Dornik Mesarič,

Mateja Kumrič

Glasbeniki – razredniki

Vanja Böhm,

Jana Mohorko,

Valerija Florjančič

4. Ogled filma in poustvarjanje Mesto in kulturne znamenitosti Murske Sobote (ŠVN) Koncert pevskih zborov
oktober 2020 februar 2021 maj 2021
razredniki Karmen Rampre Lucija Pocrnja, Rebeka Bračič
5. Ogled filma in poustvarjanje Veseli december Koncert pevskih zborov
oktober 2020 december 2020 maj 2021
razredniki razredniki Lucija Pocrnja, Rebeka Bračič
6. Pravljice

Gledališče –

predstava

(virtualno ali v živo)

Koncert pevskih zborov
Teden otroka april 2021 maj 2021
Mateja Pučko Erhatič Jerneja Zelenik Rebeka Bračič, Lucija Pocrnja
7. Grad Slov. Bistrica + knjižnica, Rastem s knjigo

Gledališče –

predstava

(virtualno ali v živo)

Koncert pevskih zborov
Teden otroka april 2021 maj 2021
Romana Vek Jerneja Zelenik Rebeka Bračič, Lucija Pocrnja
8. Mali princ

Gledališče –

predstava

(virtualno ali v živo)

Koncert pevskih zborov
Teden otroka april 2021 maj 2021
Mateja Pučko Erhatič Jerneja Zelenik Rebeka Bračič, Lucija Pocrnja
9. Valeta

Gledališče –

predstava

(virtualno ali v živo)

Koncert pevskih zborov
junij 2021 april 2021 maj 2021
razredniki Jerneja Zelenik Rebeka Bračič, Lucija Pocrnja

Naravoslovni dnevi

Uresničevali jih bomo skozi programe naravoslovnih dni. Programi so prilagojeni posameznim razrednim stopnjam in obveznim vsebinam na predmetni stopnji po predmetniku.

št. dni 1. 2. 3.
razred
1. Izdelek + čiščenje okolice Sistematski pregled + zdrava prehrana Promet
(vezano na datum občinske čistilne akcije)

(datum določi ZDSB)

ponedeljek, 12. 4. 2021

Tinka Vravnik,

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič

razredniki

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič,

Aida Volavšek

2. Izdelek + čiščenje okolice Sistematski pregled + zdrava prehrana Življenjski prostori – Vrt
(vezano na datum občinske čistilne akcije)

(datum določi ZDSB)

sreda, 14. 4. 2021

Tinka Vravnik,

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič

razredniki

Jana Mohorko,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

3. Izdelek + čiščenje okolice Sistematski pregled + zdrava prehrana

Čebelarska učna pot

ali

virtualna izvedba

(vezano na datum občinske čistilne akcije)

(datum določi ZDSB)

četrtek, 13. 5. 2021

Tinka Vravnik,

Mateja Kumrič,

Branka Dornik Mesarič

Razredniki

Simona Lahe,

Nina Gošnjak,

Tinka Vravnik,

Jožica Celan

4. Nič nas ne sme presenetiti (Zdrava šola) Vulkanija in olivin -ŠVN  Čutila
oktober 2020 februar 2021 maj 2021
tim zdrave šole, razredniki Marjetka Šetar Dušan Videčnik
5. Leteči zmaj Nič nas ne sme presenetiti Toplota – izolatorji, prevodniki
september 2020 oktober 2020 januar 2021
Vodja:Razredniki Tim zdrave šole, razredniki vodje: razredniki
6. Raziskujem vesolje Zgodovinski viri

Mikroskopiranje ½

(delo v šoli v naravi) ½

marec 2021 oktober 2020 oktober 2020
Suzana Kristovič Sattler Bojana Marin Natalija Hajšek, Ksenija Rosc Benedejčič
7. Življenje v srednjem veku Naravna in kulturna dediščina botanični vrt Tal 2000
maj 2021 ŠVN junij 2021
Suzana .Kristovič Sattler Bojana Marin, učitelji Natalija Hajšek
8. Avstralija Okolje in jaz – naravoslovna debata Čebele in zelišča
november 2020 kadarkoli maj 2021
Suzana Kristovič Sattler Natalija Hajšek/Bojana Marin Ksenija Rosc Benedejčič
9. Domovina je ena sama Opazujem, raziskujem in povezujem Učenje učenja
december 2020 maj 2021 april 2021

Bojana Marin,

Suzana Kristovič Sattler, Ivan Tisaj,

Mateja Pučko Erhatič,

Romana Vek,

Jerneja Zelenik

Bojana Marin,

Suzana Kristovič Sattler, Marijan Dreo,

Ksenija Rosc Benedejčič,

Natalija Hajšek

Učitelji 3. predmeta za NPZ – TJA

Mirjana Vračun,

Barbara Jurista,

Irena Krajnc,

Vida Bombek

Športni dnevi

Športne dejavnosti

  • testiranje učencev, izvajanje, spremljanje in vrednotenje rezultatov športno-vzgojnega kartona;
  • tekmovanje Zlati sonček (1., 2., 3. razred), Krpan (1. – 5. razred);
  • sodelovanja na šolskih, občinskih, regijskih in državnih tekmovanjih;
  • priložnostne športne aktivnosti;
  • plavanje, smučanje, košarka, nogomet, odbojka, gimnastika;
  • tečaji plavanja, preverjanje znanja plavanja,
  • september prvič v zgodovini obeležujemo praznik Dan slovenskega športa, namenjen zavedanju pomembnosti telesne dejavnosti za slehernega državljana Slovenije,
  • športni dnevi na razredni in predmetni stopnji.
št. dni 1. 2. 3. 4. 5.
razred
1. Jesenski pohod in športne igre Zimski športni dan v okolici šole (igre na snegu ) Spomladanski pohod Atletika Zlati sonček

sreda,

23.9.2020

januar 2021

torek,

23.3.2021

april 2021

četrtek,

3.6.2021

Aida Volavšek,

Jana Mohorko,

Nina Gošnjak

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,

Simona Lahe

Miran Klavž

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

2. Jesenski pohod in športne igre Zimski športni dan v okolici šole (igre na snegu ) Spomladanski pohod Atletika Zlati sonček

sreda,

23.9.2020

januar 2021

torek,

23.3.2021

april 2021

četrtek,

3.6.2021

Aida Volavšek,

Jana Mohorko,

Nina Gošnjak

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,

Simona Lahe

Miran Klavž

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

3. Jesenski pohod in športne igre Zimski športni dan v okolici šole (igre na snegu ) Spomladanski pohod Atletika Zlati sonček

sreda,

23.9.2020

januar 2021

torek,

23.3.2021

april 2021

četrtek,

3.6.2021

Aida Volavšek,

Jana Mohorko,

Nina Gošnjak

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

Majda Vaupotič, Valerija Florjančič,

Simona Lahe

Miran Klavž

Branka Dornik Mesarič,

Mihaela Haralovič,

Vanja Böhm

4.

Plavanje

ŠVN

Zimski športni dan Športne igre Atletika Pohod

22.2. –

26.2.2021

22.2. –

26.2.2021

oktober 2020 april 2021

22.2. –

26.2.2021

učitelji ŠPO, ki so v ŠVN učitelji ŠPO, ki so v ŠVN učitelji ŠPO Miran Klavž učitelji ŠPO, ki so v ŠVN
5. Kolesarstvo + teorija Zimski športni dan Atletika Pohod Športne igre
september 2020 januar 2021 april 2021 september 2020 maj 2021
razredniki in učitelji prometa David Lešnik Miran Klavž učitelji ŠPO razredniki, učitelji ŠPO
6. Zimski športni dan ŠVN Atletika Pohod Plavanje – preverjanje znanja Badminton in namizni tenis -ŠVN

8.3. –

12.3.2021

april 2021

8.3. –

12.3.2021

november 2020

8.3. –

12.3.2021

učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Miran Klavž učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Miran Klavž učitelji ŠPO, ki so v ŠVN
7. Zimski športni dan Atletika Pohod Kolesarjenje – botanični vrt Tal Športne igre

15.3. –

19.3.2021

april 2021

15.3. –

19.3.2021

junij 2021

15.3. –

19.3.2021

učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Miran Klavž učitelji ŠPO, ki so v ŠVN Zvonko Hraš učitelji ŠPO, ki so v ŠVN
8. Zimski športni dan Atletika Pohod Orientacija Športne igre
januar 2021 april 2021 september 2020 maj 2021 oktober 2020
David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Zvonko Hraš Metka Štebih
9. Zimski športni dan Atletika Pohod Tenis, odbojka na mivki, trim steza Športne igre
januar 2021 april 2021 september 2020 junij 2021 december 2020
David Lešnik Miran Klavž Metka Štebih Metka Štebih Metka Štebih

Tehniški dnevi

Tehniške dejavnosti bomo uresničevali skozi tehniške dneve.

Tehniški dnevi od 1. do 3. razreda

št. dni 1. 2. 3.
razred
1. Nič nas ne sme presenetiti – Zdrava šola Kulturna dediščina + Pogum Spoznavanje šeg in navad
7.10.2020 6.10.2020 vezano na pust

Jožica Celan,

Aida Volavšek,

Jana Mohorko

Nina Gošnjak,

Tinka Vravnik,

Simona Lahe

Mateja Kumrič,

Majda Vaupotič,

Branka Dornik Mesarič

2. Nič nas ne sme presenetiti – Zdrava šola Kulturna dediščina + Pogum Spoznavanje šeg in navad
7.10.2020 6.10.2020 vezano na pust

Jožica Celan,

Aida Volavšek,

Jana Mohorko

Nina Gošnjak,

Tinka Vravnik,

Simona Lahe

Mateja Kumrič,

Majda Vaupotič,

Branka Dornik Mesarič

3. Nič nas ne sme presenetiti – Zdrava šola Kulturna dediščina + Pogum Spoznavanje šeg in navad
7.10.2020 6.10.2020 vezano na pust

Jožica Celan,

Aida Volavšek,

Jana Mohorko

Nina Gošnjak,

Tinka Vravnik,

Simona Lahe

Mateja Kumrič,

Majda Vaupotič,

Branka Dornik Mesarič

Tehniški dnevi od 4. do 6. razreda

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred
4. Kulturna dediščina/Pogum Izdelek iz lesa Božično- novoletne delavnice Svetilnik
6.10.2020 oktober 2020 december 2020 maj 2021
Damjana Dornik Tibaut razredniki razredniki razredniki
5. Gibanje se prenaša z gonili Izdelava padala in balona Kulturna dediščina/pogum Gugalnica, tehtnica
oktober 2020 december 2020 6.10.2020 maj 2021
vodje: razredniki vodje: razredniki Damjana Dornik Tibaut vodje: razredniki
6.  Nič nas ne sme presenetiti ½ Kulturna dediščina, ½ Pogum Izdelava modelov merskih enot

Izdelek iz papirja

(predlog za ŠVN)

7.10.2020 6.10.2020 maj 2021 ŠVN
Nataša Marinič Vidonja delovna skupina POGUM, vsi učitelji Nataša Marinič Vidonja Nataša Marinič Vidonja

Tehniški dnevi od 7. do 9. razreda

št. dni 1. 2. 3. 4.
razred
7. Viri energije ½ Kulturna dediščina, ½ Pogum Nič nas ne sme presenetiti

Tehniško ustvarjanje

– sodelovanje z NAR

oktober ali november 2020 6.10.2020 7.10.2020 kadarkoli
David Vodušek Damjana Dornik Tibaut, Mateja Pučko Erhatič, učitelji Nataša Marinič Vidonja David Vodušek
8.

Razvoj industrije

– sodelovanje z ZGO

½ Kulturna dediščina, ½ Pogum Nič nas ne sme presenetiti Motorji
junij 2021 6.10.2020 7.10.2020 1. ocenjevalno obdobje
Suzana Kristovič Sattler Damjana Dornik Tibaut, Mateja Pučko Erhatič, učitelji Nataša Marinič Vidonja David Vodušek
9.

Geometrijska telesa

povezava z matematiko

½ Kulturna dediščina, ½ Pogum Nič nas ne sme presenetiti Izdelava vrečk iz odpadnega blaga
do marca 2021 6.10.2020 7.10.2020 v 1. ocenjevalnem obdobju

Nataša Marinič

Vidonja

Damjana Dornik Tibaut, Mateja Pučko Erhatič, učitelji

Nataša Marinič

Vidonja

David Vodušek

Accessibility