Select Page

PROJEKT Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI – ZUIP

 

Naša šola bo v šolskem letu 2022/23 prvič vključena v projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki ga finančno podpira Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 

 

 

 

S projektom delamo na opolnomočenju otrok, njihovi motiviranosti za prevzemanje odgovornosti, udejanjanju lastnih idej od začetka do konca in učenju praktičnih tehnik reševanja problemov.

 

Pri učencih bomo vzpodbuja izvajanje aktivnosti z naslednjimi cilji:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti …;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

 

Učenci bodo pridobili dodatna znanja, ki bodo vzpodbujala njihovo kreativnost in inovativnost, hkrati pa bodo usvojili potrebna praktična orodja, ki so pomoč pri dejanski realizaciji idej.

Accessibility