Select Page

RAZŠIRJENI PROGRAM (RaP)

V šolskem letu 2024/2025 naša šola v celoti vstopa v projekt uvedbe razširjenega programa.

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam, ob smiselnem upoštevanju individualnih pričakovanj.

Splošni cilji:

 • odpravljanje vrzeli, poglabljati in nadgrajevati cilje obveznega programa osnovne šole;
 • večja izbirnost in participacija učenk in učencev;
 • razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti učenk in učencev;
 • poglobljeno spoznavanje posebnosti posameznih učencev in tako večje možnostim za udejanjanje načela individualizacije;
 • razvijanje učenčevih interesov, spretnosti in znanja, razvijanje učnih in delovnih navad;
 • spodbujati kakovostno preživljanje prostega časa ter zdravega življenjskega sloga.

 

KAJ VSE ZAJEMA RAP?

Nov koncept razširjenega programa zajema spodnje dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

 • neobvezne izbirne predmete (umetnost, računalništvo, šport, tehnika)
 • neobvezni izbirni predmet tuji jezik
 • interesne dejavnosti
 • pevski zbor
 • dopolnilni pouk
 • dodatni pouk
 • individualno in skupinsko pomoč
 • podaljšano bivanje
 • jutranje varstvo
 • kolesarski izpit

 

VSE TE DEJAVNOSTI SEDAJ IMENUJEMO RaP.

 

RAP ZAJEMA CELOTNO VERTIKALO (1.–9. RAZRED).

 

Učenci se bodo lahko pred in po pouku vključili v pester nabor dejavnosti, ki jih ponuja šola (prejšnja poimenovanja: NIP, DOD/DOP, ISP, ID, OPZ, MPZ, JV, OPB …).

 

Nabor dejavnosti določajo tri področja:

 • GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE,
 • KULTURA IN DRŽAVLJANSKA
 • UČENJE UČENJA

V RaP se učenci vključujejo prostovoljno, vsak se lahko prijavi na več dejavnosti.

Ponudbo dejavnosti bomo prilagajali učencem, izvajale se bodo tiste dejavnosti, za katere bo dovolj prijavljenih.

 

 

 

 

Related Images:

Dostopnost