Select Page

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, ki nam da energijo za delo in igro.  Da bi se za zajtrk redno odločalo čim več učencev, se bom tudi letos pridružili vseslovenskemu projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo v petek, 18. 11. 2016. Pred začetkom pouka vam bodo naši kuharji v jedilnici pripravili kruh, maslo, med, mleko in jabolko – vse domačega izvora

tsz

Vsak tretji petek v novembru je Vlada Republike Slovenije razglasila za dan slovenske hrane.

Glavni cilj oz. namen razglasitve dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske hrane iz lokalnega okolja, saj je takšna hrana običajno bolj dozorela in ima višjo hranilno vrednost. Z daljšanjem poti od pridelovalca do potrošnika se zelo zmanjša vsebnost različnih vitaminov, ki so za naše telo izrednega pomena. Pri živilih domačega izvora, zaradi bližine pridelave ni potrebno uporabljati konzervansov, zato so sicer lahko manj obstojna, vendar pa prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu.

 

Pomembno pri pridelavi in predelavi hrane pa gre izpostaviti tudi odpadke, ki nastajajo pri vsakodnevnih človeških dejavnostih in ki se jim s trenutnimi življenjskimi navadami težko izognemo, lahko pa pomembno prispevamo k njihovemu preprečevanju (zmanjševanje količine nastalih odpadkov, njihovih škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi in vsebnost nevarnih snovi) in možnostim njihove ponovne uporabe ali predelave.

Naj dan slovenske hrane postane prav vsak dan!

tsz

Related Images:

Dostopnost