Select Page

Danes so se na naši šoli začele različne aktivnosti in dnevi dejavnosti ob tednu otroka.

V ponedeljek, 7. 10. 2019, so se petošolci vseh treh šol pripravljali na kolesarski izpit. V prvem delu dneva so v računalniški učilnici vadili teorijo, v drugem delu pa so na šolskem igrišču vadili praktični del vožnje s kolesom na poligonu. Šestošolci so se v okviru naravoslovnega dneva odpravili raziskovat zgodovinske vire v Maribor, kjer so obiskali  Muzej narodne osvoboditve in Pokrajinski arhiv, učenci tretje triade pa smo imeli  delavnice na temo promet

  1. RAZREDI

V delavnici »Promet v Sloveniji«, ki jo je vodila učiteljica Cvetka Govejšek, smo sedmošolci govorili o številu prometnih nesreč v Sloveniji. Podatki, ki smo jih preučevali, so bili od leta 2009 do 2017, pridobili pa smo jih s spletne strani »Slovenska policija«. Ugotavljali smo tudi, katere vrste poškodb se lahko zgodijo. Nato smo iz podatkov o številu nesreč narisali stolpčni prikaz. Pogovarjali smo se tudi, kaj so vzroki za prometne nesreče. Dobili smo podatke, koliko je bilo mrtvih, hudo telesno poškodovanih in lahko telesno poškodovanih. Iz teh podatkov smo izračunali procent smrtno ponesrečenih. Narisali smo stolpčni in tortni prikaz.

V drugi delavnici z naslovom Promet v tujini smo učenci ustvarjali pod vodstvom učiteljice Irene Krajnc. Delavnica je potekala v treh jezikih (slovenščina, angleščina in nemščina). Najprej smo se pogovarjali o stvareh, ki jih o prometu do zdaj že poznamo. Ogledali smo si različne video posnetke na temo prometa. Igrali smo se igro, pri kateri smo poslušali zvoke različnih prevoznih sredstev in poskušali ugotoviti, kaj slišimo. S posnetkom nam je učiteljica pokazala, kako se razlikuje semafor v Veliki Britaniji od našega. Zabavali smo se tudi ob videu, ko smo gledali začetke uporabljanja krožnega križišča v Nemčiji. Nato smo zapisovali in razlagali nekatere besede v angleščini in nemščini, ki se navezujejo na promet. Za konec smo reševali križanke v angleščini in nemščini. Izjave učencev: »Naučili smo se nekaj novega, o prometu in jezikih, všeč nam je, da lahko delimo svoje izkušnje, ki se navezujejo na temo prometa. Radi imamo tak način pouka.« Tudi učiteljica pravi, da so učenci delavni in so bolj sproščeni kot pri navadnem pouku.

  1. RAZREDI

V osmem razredu smo se učili v dveh delavnicah. Prva skupina je bila na delavnici Motorji pod vodstvom učiteljice Nataše Marinič Vidonja. Izvedeli smo vse o štiritaktnih, dvotaktnih, električnih motorjih  in o Wanklovem motorju. Razdelili smo se na štiri skupine in na spletu smo raziskali vse podrobnosti o motorju, ki smo si ga izbrali, nato smo pridobljeno znanje predstavili še ostalim skupinam. Bilo je zelo poučno, saj ni nihče vedel ničesar o motorjih. Učiteljica je še enkrat ponovila snov te delavnice in nam narekovala zapis v zvezek. Učiteljica je povedala, da se te delavnice ne odvijajo prvič in da so učenci včasih vedeli veliko več o motorjih, saj so, ko še niso imeli računalnikov in telefonov, veliko več časa porabili za razne druge dejavnosti, med drugim je veliko fantov imelo doma mopede, ki so jih popravljali in s tem pridobivali znanje o motorjih in njihovem delovanju, danes pa je za večino otrok ta snov neznana. Učenci so povedali, da je bila delavnica zelo poučna, naučili so se veliko novega, všeč jim je delo z računalnikom.

Drugo delavnico z naslovom Vpliv prometa na okolje je vodila učiteljica Ksenja Rosc Benedejčić.  Najprej smo se pogovarjali, kako onesnaževanje okolja vpliva na človeka in si ogledali video posnetek, kako promet in živinoreja onesnažujeta okolje. Na to smo reševali učne liste o sestavi zraka in kako na ozračje vplivajo izpušni plini. Pomagali smo si s knjižnimi viri. Rešitve smo preverili in se o njih skupaj pogovorili. Sledil je naslednji delovni list, na katerem smo računali, koliko CO2 porabita avtomobil in avtobus, ki se peljeta iz Spodnje Polskave do Ljubljane in nazaj. Ugotovili smo, da javni prevoz manj onesnažuje okolje kot vožnja z osebnim avtomobilom. S tem se je ta delavnica zaključila.

Na Pragerskem pa so osmošolci na temo promet tudi likovno ustvarjali.

  1. RAZREDI

Učenci 9. razreda smo se razdelili v tri skupine. V prvi skupini nam je profesor Benjamin Pivec predstavil Srednjo prometno šolo Maribor in smeri izobraževalnega programa. Programa se imenujeta logistični tehnik in tehnik varovanja. Ponovili pa smo tudi prometna pravila. V drugi delavnici nam je predavatelj Jožek Hartman upodobil in razložil bistvene podatke o nudenju prve pomoči. Predstavil nam je tudi pravilne položaje nujne pomoči v kakšni nesreči ter masažo srca. V tretji delavnici pa so nam dijaki Srednje prometne šole, smeri varnostni tehnik, s pomočjo profesorja predstavili borilne veščine in tehnike samoobrambe. Dan je bil izredno pester, zanimiv in poučen.

Šolski novinarji

Related Images:

Dostopnost