Select Page

V lanskem šolskem letu smo  pristopili k projektu Dvig digitalne kompetentnosti.  Cilj projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevale k dvigu digitalnih kompetenc učencev in učiteljev. Izdelali smo lastno digitalno strategijo šole, v katero smo zapisali razvojne prioritete.  Oblikovali in opredelili smo konkretne dejavnosti za razvijanje digitalnih kompetenc pri učencih in učiteljih.  Poudarek smo dali  na razvijanju naslednjih treh kompetenc: izdelovanje digitalnih vsebin, digitalno komuniciranje in sodelovanje ter odgovorna in varna raba digitalne tehnologije.

Na ravni celotne šole smo izvedeli dan dejavnosti, ki smo ga namenili razvijanju zgoraj omenjenih kompetenc. 8. 11. 2022 je dan dejavnosti potekal za učence od 6. do 9. razreda, 9. 11. 2022 za učence prve triade, učenci četrtih in petih razredov pa bodo svoje digitalne kompetence razvijali 10. 11. 2022. Za učence tretjih, šestih in osmih razredov smo organizirali delavnice, ki so jih izvedle strokovnjakinje iz Safe.si.

Temeljno poslanstvo Safe.si je osveščanje ter izobraževanje otrok in mladih o varni in odgovorni rabi interneta. Izvedene delavnice so pokrivale tematiko spletnega nasilja in ustrahovanja ter zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami. V ostalih razredih so delavnice na to tematiko izvedli učitelji. Posamezne delavnice so bile sestavljene iz teoretičnega dela, kjer so  se učenci preko razlage, pogovora in izmenjave izkušenj seznanili z osnovnimi pravili in nasveti varne in odgovorne rabe spleta, ter praktičnega dela z različnimi zanimivimi interaktivnimi aktivnostmi za učence.

Učenci so prav tako izdelovali različne digitalne vsebine. Izdelovali so kvize, križanke, predstavitve, oblikovali so besedila, tabele, grafikone v Wordu, iskali različne podatke … in pri tem uporabljali različne aplikacije in programe. Učili so se pravilne in vljudne digitalne komunikacije, pravilnega navajanja virov ter obnovili sodelovanje v spletni učilnici MS Teams.

  1. 11. 2022 so v popoldanskem času tudi starši imeli možnost prisluhniti predavanju z naslovom Vzgoja za internet, ki ga je izvedla ga. Zala Bricelj, digitalna strateginja in specialistka za uporabo sodobnih tehnologij,

Učenci so zelo zavzeto sodelovali pri vseh aktivnostih ter tako dokazali, da se zavedajo, kako pomembna je odgovorna raba sodobne tehnologije, ki nam je ob smotrni rabi lahko v veliko pomoč.

 

Related Images:

Dostopnost