Select Page

KULTURNI DOM

Kulturni dom

Na mestu, kjer danes stoji dom kulture, je pred drugo svetovno vojno in med njo delovala gostilna STAMPFL. Po vojni so zaplenili vse dobrine sodelavcev okupatorja, tudi Stampflovo gostilno in poslopja, ki so ji pripadala. Ta so bila v letalskem napadu na kraj skoraj v celoti razrušena. Krajevni ljudski odbor je odločil, da stavbo, v kateri so bili hlevi, nameni za začasni kulturni dom. Organizirali so obnovo in veliko krajanov je sodelovalo pri prostovoljnem delu.

  1. junija 1947 je bil dom z bogato proslavo uradno predan svojemu novemu namenu. Leta 1949 so v prizidku doma uredili knjižnico, ki deluje še danes. Več let je bila med najaktivnejšimi sekcijami v domu gledališka skupina, ki je uprizorila številne igre domačih in tujih avtorjev.

Kulturni dom je v začetku petdesetih let prejšnjega stoletja postal tudi kinodvorana. Kino naj bi začel na Pragerskem delovati leta 1954. Filme so vrteli ob sobotah zvečer in v nedeljo popoldan. Po pripovedovanju starejših krajanov je prvi film, ki je bil predvajan, prvi slovenski film »Na svoji zemlji«. Leta 1960 so nabavili kinemaskop za predvajanje filmov. Prvi film, ki so ga predvajali z novo tehniko, je bil »Notredamski zvonar«.

Danes je kulturni dom v lasti DPD Svoboda Pragersko, v okviru katerega delujejo likovna in recitatorska sekcija ter mešani pevski zbor. V njem poteka večina kulturnih in drugih prireditev v kraju, zbori krajanov, različna predavanja.

Related Images:

Dostopnost