Select Page

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vsako leto razpisuje javni poziv za pridobitev naziva »kulturna šola«, s katerim želi motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju in krepijo ustrezno kulturno vzgojo in ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih. Kandidirajo lahko šole, ki imajo razvejano in kakovostno kulturno delovanje, v katerega je vključeno večje število učencev in učiteljev. Kulturne šole naj bi redno prirejale kulturne dogodke, namenjene učencem in širši lokalni javnosti ter se s svojimi skupinami udeleževale različnih revij, natečajev, festivalov in tekmovanj. Ocenjevalna komisija za vrednotenje prijavljenih vlog je ugotovila, da tudi naša šola izpolnjuje vse kvalitativne in kvantitativne pogoje in nam za obdobje 2018–2023 podelila naziv “KULTURNA ŠOLA”.

Na slavnostni prireditvi ob zaključku projekta Kulturna šola, ki je letos potekala v SNG Maribor, pa so poskrbeli, da je bilo naše veselje še večje. Prejeli smo namreč priznanje za izjemne dosežke na področju varovanja kulturne dediščine.

Mentorica kulturne šole: Staša Leskovar

 

Related Images:

Dostopnost