Select Page

Danes so na šoli v sklopu Tedna otroka potekali dnevi dejavnosti. Prvi trije razredi so se v okviru kulturnega dne odpravili v gledališče, šesti razredi na plavanje v Pristan, četrti, peti, sedmi, osmi in deveti razredi pa smo imeli tehniški dan.

V 4. razredu so izdelovali leseno škatlo, cilj njihovega tehniškega dne je bil, da so se naučili zabijati žeblje, brusiti robove, spojiti dele škatle, ravnati z orodjem, brati načrte in spoznavanje lesa. V 5. razredu so izdelovali balon iz krep papirja, cilji njihove delavnice so natančnost pri merjenju, lepljenju, navajanje na sodelovanje s sošolci in branje načrtov.

Učenci tretje triade pa so imeli tehniški dan na temo promet. V delavnici, ki jo je izvajala učiteljica Irena Krajnc, je sodeloval 7. razred. Govorili so o prometu v tujini. O tem so si ogledali video posnetke, izdelovali plakate, reševali križanke. Uporabljali so tudi slovarčke, saj so primerjali besedišče o prometu v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Med drugim so govorili o novem znaku KISS AND GO. Pogovarjali so se, zakaj je ta znak v angleščini, kateri znak bi oni postavili pred šolo. Primerjali so vozila, debatirali o tem, kako vozijo v tujini, spoznavali prometni režim, razmišljali, zakaj v Angliji in Avstraliji vozijo po levi strani, govorili so tudi o novih krožiščih v prometu. V delavnici, ki jo je izvajala učiteljica Cvetka Govejšek, so sedmošolci proučevali promet v statistiki. Cilji, ki so jih želeli doseči, so bili spoznavanje vrst diagramov, prikaz podatkov, katero leto je bilo največ in leto katero najmanj prometnih nesreč in analiza podatkov o prometnih nesrečah. Risali so diagrame, spoznavali črtni, stolpčni in tortni prikaz, pregledovali so podatke o prometnih nesrečah, povzročiteljih ter preučevali vzroke nesreč in varnostno razdaljo med vozili.

Osmošolci so na temo promet opravili dve delavnici. V prvi delavnici, na temo motorji, so z učiteljico Natašo Marinič Vidonja spoznavali vrste motorjev in v skupinah, s pomočjo računalnika in interneta, iskali podatke ter pripravili kratko predstavitev. Njihovi cilji so bili, da se še dodatno poučijo o delovanju motorjev in da na to temo pripravijo kratko predstavitev. V drugi delavnici so z učiteljico Ksenijo Rosc Benedejčič spoznavali vpliv prašnih delcev in izpušnih plinov na onesnaženost zraka in njihov vpliv na zdravje človeka. Cilji, ki so jih želeli doseči, so ozaveščanje mladine o pomenu zmanjšanja uporabe transportnih sredstev in spodbujanje k uporabi javnih prevoznih sredstev. Učenci so delavnico izvajali s pomočjo ogleda videoposnetka, sledilo pa je reševanje učnega lista.

Danes so se nam na matični šoli na Spodnji Polskavi pridružili tudi učenci 9. c razreda in tako so bili devetošolci razdeljeni v tri skupine. Izmenjali so se v treh različnih delavnicah. V prvi delavnici se je predstavila Prometna šola Maribor. V delavnici so govorili o prometni varnosti, prometnih nesrečah, prometnih znakih in kako ravnati v prometu. Delavnico je izvajal gospod Dušan Veršec. Druga delavnica je predstavljala razvoj inovativnih metod za spodbujanje dualnega usposabljanje v kovinskem sektorju. Predstavnika podjetja Palfinger sta učencem razlagala in govorila o poklicu varilca in o varilstvu na splošno. Učence sta nagovorila, naj se po končani osnovni šoli v čim večjem številu odločajo za poklicno izobraževanje za tehniške poklice. Učenci so se lahko preizkusili tudi na simulaciji varjenja. Tretjo delavnico je vodil gospod Borut Krajnc iz Prometne šole Maribor. V delavnici so se pogovarjajo o varnosti v prometu. V sklopu delavnice so odšli iz šole in z radarji merili hitrost  voznikov, kar jih je zelo navdušilo.

Današnji dan je bil malo drugačen kot vsi ostali šolski dnevi in zato zelo dobrodošel, saj smo usvajali različna znanja, se preizkusili v lastnih ročnih spretnostih in poslušali predavanja zunanjih izvajalcev, ki so nam podali mnogo novih znanj in spoznanj.

 

Novinarji: Nika Komaromi, Iva Ana Pečnik, Tinkara Colnerič, Zala Vrabl, Teja Jurič in Nik Bračič

Related Images:

Dostopnost