Select Page

Spoštovani učenci in starši!

Ob ponovni vrnitvi v šolo smo vam v skladu s Higienskimi priporočili za izvajanje pouka v osnovni šoli v času epidemije Covid-19, pripravljenih s strani NIJZ,  pripravili navodila za vzgojno-izobraževalno delo.

V ponedeljek, 25. maja 2020, s poukom v šoli nadaljujejo samo zdravi učenci 9. razreda in tisti učenci, ki nimajo nobene od zdravstvenih omejitev, opredeljenih s strani razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo (v prilogi).

Opredelitev-zdravstvenih-omejitev

Izjava-ob-ponovnem-vstopu-v-šolo

Obvestilo učencem in staršem 9. razredov 25.5.2020

 PRIHOD DO ŠOLE

Priporočamo peš hojo, prihod s kolesom in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev). Učenci, ki bodo koristili šolski prevoz, čakajo na postajah po ustaljenem voznem redu v primerni varnostni razdalji od 1,5 do 2 metra. Na avtobusu in v kombiju morajo učenci nositi svoje maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (priporočamo pralne maske, šal, ruto). Maska mora segati od nosu do pod brado, med nošenjem naj se je ne dotikajo.

Ob vstopu v šolo naj učenci obvezno prinesejo podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (priloga). Brez podpisane izjave učenec ne bo smel vstopiti v šolske prostore.

 VSTOP UČENCEV V ŠOLO

Učenci vstopajo v šolski objekt skozi glavni vhod, pri tem naj ohranjajo od 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. Priporočila so, da se otroci ne dotikajo kakršnihkoli površin, razen svoje delovne mize. Učenci se ne dotikajo obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

Na hodnikih, v učilnicah, v jedilnici, na stranišču in na zunanjih igriščih dosledno upoštevajo zadostno medosebno razdaljo, vsaj od 1,5 do 2 metra. Na razdaljo jih bodo na hodnikih opozarjale talne označbe.

Učenci upoštevajo pravila higiene kašlja (preden zakašljajo/kihnejo, si pokrijejo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajo/kihnejo v zgornji del rokava).

Papirnat robček po vsaki uporabi odvržejo med odpadke in si nato umijejo roke z milom ter vodo.

V šolski avli počakajo samo vozači, ostali učenci pridejo v šolo 8.15. Pouk se začne ob 8.20.

 Učenci garderob ne bodo koristili, svoja oblačila odložijo na svoj stol v učilnici.

Učenci bodo razporejeni v skupine. V učilnici bo imel vsak učenec dodeljeno svojo mizo in stol.

Pouk bo potekal po vnaprej pripravljenem urniku. Izbirne predmete in razredne ure bomo še naprej izvajali na daljavo.

V času pouka v razredu učenci ne nosijo zaščitnih mask. Svoje maske potrebujejo za prihod v učilnico in odhod domov, za morebiten odhod v sanitarije in na kosilo. Vrata v sanitarije naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.

Učitelji bodo prehajali med razredi, zato med šolskimi odmori učenci ne zapuščajo učilnic. Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno.

Učenci 9.a in 9.b razreda malicajo v razredu, učenci 9.c razreda pa v šolski jedilnici.

Pred hranjenjem si svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko za enkratno uporabo ter razkužilom in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Brisačke bo zagotovila šola. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke z vodo in milom.

V jedilnici bo postreženo zgolj kosilo, kjer bodo imeli učenci določen svoj prostor.

OPREMA

Učenci potrebujejo za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo šolsko torbo z vsemi šolskimi potrebščinami po urniku. Šolskih copat zaenkrat ne potrebujejo. V šoli bodo lahko obuti. S seboj naj imajo vodo v stekleničkah, ki jo nosijo domov in dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo. Svetujemo, da si učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učenci naj v šolo ne prinašajo drugih stvari, ki niso za pouk.

Športne opreme za šport učenci zaenkrat ne potrebujejo, ker se pouk športa na klasičen način ne bo izvajal. Priporočilo pa je, da se pouk izvaja na prostem.

ODHOD UČENCEV DOMOV

Po končanem pouku in kosilu učenci takoj zapustijo šolo. Izstopajo posamično s primerno varnostno razdaljo. Prevoz domov bo za učence 9.a in 9.b razreda ob 13.10, za učence 9.c pa ob 14.45.

VSTOP STARŠEV ŠOLO

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali pa ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov le po potrebi po predhodni najavi.

Staršem ni dovoljen vstop v šolo.

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola takoj obvesti starše. Bolnega učenca se ga v skladu s postopkovnikom namesti v izolativni prostor, kjer skupaj z učiteljem ali drugim strokovnim delavcem počaka na starše. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole.

Učenci in njihovi starši naj bodo hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu.

V pomoč so vam lahko materiali na spletni strani NIJZ:

Za otroke in mladostnike:

 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami.

Danica Veber, ravnateljica

Obvestilo učencem in staršem 9. razredov 25.5.2020

Izjava-ob-ponovnem-vstopu-v-šolo

Opredelitev-zdravstvenih-omejitev

Related Images:

Dostopnost