Select Page

Spoštovani starši.

 

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Pouk v tem času poteka na daljavo po običajnih kanalih v Microsoft Teams.

Razredniki in razredničarke ter drugi učitelji bodo z vami komunicirali preko elektronske pošte. Dosegljivi bodo od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00.

Za potrebe pouka bodo učenci izpraznili svoje garderobne omarice in domov prinesli vse šolske potrebščine.

Za vse učence, ki bi potrebovali kosilo, bo šola pripravljala topel obrok za prevzem tudi v času dela na daljavo.

Na topel obrok starši prijavite svojega otroka na e-naslov: domen.babic@ingoliceva.si najkasneje do srede, 31. 3. 2021 do 8.00. V primeru, da učenec ne bo prišel po kosilo, ste ga pa prijavili na topel obrok, morate zanj za vsak dan odjaviti obrok, kot ste to delali do sedaj.

Učenci ali starši topel obrok prevzamete pri vhodu v kuhinje na lokaciji vaše šole od 13.00 do 14.00. Ob tem morate biti zdravi in nositi zaščitno masko. Prosimo, da ob prevzemu upoštevate protokol, ki bo vzpostavljen.

Osnovne šole  bomo organizirale varstvo za učence od 1. do 3. razreda.

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli  predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

V okviru nujnega varstva učenk/učencev prvega triletja se v šoli izvaja:

  • jutranje varstvo,
  • podpora in pomoč pri izobraževanju na daljavo,
  • podaljšano bivanje.

 

Skupine za izvedbo nujnega varstva učencev) oziroma od 1. do 3. razreda se  bodo oblikovale iz otrok istega razreda (od 8 do 10 učencev do največ 15 učencev). Tako oblikovana skupina se bo ohranila ves čas veljavnosti odloka. Učitelji, ki izvajajo pouk na daljavo, delajo od doma.

 

Spoštovani starši, naprošamo Vas, da potrdila delodajalca in izpolnjeno prijavnico čimprej posredujete po el. pošti Vašim razrednikom, da bomo lahko poskrbeli za ustrezno organizacijo varstva, šolskega prevoza in prehrane za naše učence.

 

Po potrebi otroka prijavite tudi na topel obrok za prevzem.

Ravnateljica: Danica Veber, spec.

obvestilo za starše 1. 4. – 11. 4. 2021 (.pdf)

Prijavnica za varstvo otrok 1. triade (.pdf)

Related Images:

Dostopnost