Select Page

 

logo-pos

Obvestilo: »POPESTRIMO ŠOLO«

Spoštovani starši, dragi učenci!

 Na osnovni šoli Antona Ingoliča v ponedeljek, 14. 11. 2016, pričenjamo z izvajanjem novega projekta »POPESTRIMO ŠOLO«.  Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada, traja pet let, njegov namen pa je spodbuditi razvoj inovativnih učnih okolij, novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki podpirajo vse učne dejavnosti učencev.

Projekt nam omogoča izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in izvajanje individualne ter skupinske aktivnosti z učenci tako, da se bomo lahko posvečali njihovim individualnim potrebam, hkrati pa bomo ta znanja prenašali na druge strokovne delavce na šoli. S projektom želimo spodbuditi sodelovanje šole tudi z drugimi javnimi zavodi (Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Dom starejših Poljčane), gospodarskimi družbami (Impol) in nevladnimi organizacijami (Turistično društvo, Planinsko društvo, Društvo podeželske mladine, Športno društvo, Prosvetno društvo).

Projekt je namenjen še zlasti otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin, otrokom s posebnimi nadarjenostmi in da se v okoljih, kjer je ponudba prostočasnih aktivnosti majhna, le-te razvijejo. Otroci imajo možnost graditi pozitivno samopodobo in samospoštovanje, kar jim omogoča prepoznavanje njihovih sposobnosti, talentov in želja. Namen je doseči boljše učne dosežke in uspešnejše vključevanje v socialno okolje. Z aktivnostmi, ki jih bomo v okviru projekta izvajali, želimo spodbujati bralno pismenost, dvig jezikovnih in socialnih kompetenc, ustrezen način učenja, kritično mišljenje, ustvarjalnost, trajnostno naravnanost, uporabo pametne tehnologije v povezavi s karierno orientacijo ter državljansko opolnomočenost. Želimo prepoznavati in spodbujati razvoj talentov, nadomeščati primanjkljaje, nastale zaradi različnih razlogov, spoznavanje novih področij in priložnosti.

Vse delavnice so za učence BREZPLAČNE!

Urnik aktivnosti in vse informacije v zvezi z delavnicami bodo na oglasni deski v šoli pod napisom »POPESTRIMO ŠOLO« in na spletni strani šole. Vse aktivnosti se bodo odvijale izven šolskega urnika, v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja otrok v šoli, nekatere pa tudi ob sobotah in med počitnicami. Vpis v delavnice je možen kadarkoli v letu.

Načrtovane dejavnosti se bodo izvajale od novembra 2016 do februarja 2017. Nato se dejavnosti oz. teme, ki jih bomo izvajali, spremenijo, dodelajo, tako da lahko učencem ponudimo še več novega.

 Upam, da se vidimo v čim večjem številu in se skupaj naučimo kaj novega.

izvajalka POŠ projekta
Saša Pušaver, prof. RP


Za vsa vprašanja in dodatne informacije sem Vam na voljo na
sasa.pusaver@ingoliceva.si.

Related Images:

Dostopnost