Select Page

Spoštovani starši, učenci!

 

Poteka že sedmi teden, ko pouk za vse učence poteka na daljavo. V minulih tednih se je nabralo že precej snovi, ki so jo učenci predelali po navodilih in spremljavi učiteljev, kakor tudi vas staršev. Znanje posameznih vsebin so učitelji že preverjali, nekatere še bodo. Bo pa znanje potrebno tudi oceniti.

 
Po trenutnih navodilih MIZŠ bodo nekateri učenci še imeli pouk v šolah, nekateri pa bodo letošnje šolsko leto tudi zaključili na daljavo.

 

Zaradi celotne nove, še dokaj nejasne situacije, ter predvsem zaradi večje preglednosti, smo vam pripravili strnjene zbirnike predelane učne snovi v minulih šestih tednih po posameznih tednih za vsak oddelek in predmet. Zbirniki so na voljo v mapah posameznih oddelkov, tam kjer se tudi nalaga učna snov za posamezen dan. Konec vsakega tedna bomo dodali še vsebine za iztekajoči teden.

 
Zbirniki učne snovi so torej namenjeni kot pomoč učencem, staršem in učiteljem, da bo priprava in izvedba preverjanja in ocenjevanja znanja potekala bolj pregledno in sistematično.

Related Images:

Dostopnost