Select Page

PRAGERSKI DVOREC

Dobrodošli na potepu po Pragerskem oziroma lovu na Pragerjev zaklad.

PRAGERSKI DVOREC

Dvorec je ena izmed najstarejših zgradb v okolici Pragerskega. Prvotni dvorec je dal zgraditi Ivan Aigl po letu 1532, ker je bilo tod veliko zemljišč, primernih za živinorejo. Vendar njegova prvotna podoba ni znana. Najverjetneje je zametek današnjega pragerskega dvorca povezan s Krištofom Pragerjem, ki ga je leta 1581 kupil od svoje polsestre. Po lastniku dvorca pa je Pragersko nedvomno dobilo svoje ime.

V Kočnem na Pohorju je v steni gospodarskega poslopja vzidan grb Krištofa Pragerja, ki ima vse heraldične značilnosti iz 16. stol.

Dvorec je bil v lasti številnih različnih lastnikov. Med drugimi je bil lastnik  Jožef Bratec, ki je  dal skopati prvi vodnjak, ki je tudi najstarejši vodnjak na Pragerskem, ki nosi napisno ploščo z naslednjimi besedami:

DISEN PRVN HAT MAHEN
LASEN HERR IOS. WRA
TEZ VON BRAITTENFELT
HER ZV PRAGERHOF DER
ROM. KHAY. MAY. RATH.
1674

V 19. stol. je bil lastnik tudi grof Julij Attems, kot zadnji lastnik gradu pa je omenjen falski graščak dr. Jernej Glančnik. Grad je imel v lasti do konca druge svetovne vojne, ko so ga nacionalizirali.

Dvorec je svojo zunanjo podobo skozi leta spreminjal. Zasnovan je v obliki pravokotne, štirikrilne, enonadstropne stavbe z majhnim notranjim dvoriščem. Na sprednji strani je prizidan verjetno mlajši vhodni stolpič, ki je okrašen s stopničasto atiko, »iz katere nas pogleduje z rdečo barvo obrobljen svetnik, ki še vedno vztrajno kljubuje času in pozabi … «.
V nadstropju stolpiča je bila nekdaj kapela. Skozi obokano vežo vhodnega stolpiča pridemo do preprostega kamnitega portala, na katerem je na vrhu polkrožnega oboka na kamnu napis: »CONTE LVDOVICVS ANDZELERY«.

ALI STE VEDELI …

… da grb Krištofa Pragerja predstavlja sedečega pasjeglavca z jabolkom v roki, pripetega na verigi, v polju (ščitu);

… da je na dvorišču pred gradom je najstarejši ohranjen studenec na območju Pragerskega, ki ga je dal skopati lastnik Jožef Bratec. Na vodnjaku je napis v nemščini, ki v prevodu pove: »Ta studenec je postavil  Jo(žef) Bratec iz Braitenfelda, gospod Pragerskega, rim(sko) ces(arske) visk(osti) svetnik. 16 74«;                                                                                                                        

… da so leta 1635 dvorec požgali in oplenili uporni kmetje, ki so ga po zadušenem uporu morali znova obnoviti;

… da je leta 1678 bil grad upodobljen v Vischerjevem zemljevidu. V bakreno ploščo ga je vrezal Valvazorjev bakrorezec Andreas Trost.

Grb Krištofa Pragerja z letnico 1581 Grb Krištofa Pragerja z letnico 1581
Najstarejši vodnjak na Pragerskem Upodobitev gradu na bakreni plošči leta 1678
Grad iz leta 1904 z lepo urejenim parkom (enak motiv na razglednici iz 1898) Fotografija dvorca  iz leta 1912

Viri:

  • Franc Pajtler (ured.) (2006): Pragersko skozi čas. KS Pragersko-Gaj, TD Breza Pragersko Gaj.
  • Mirko Munda (2017): Pragersko (kronika).

Fotografije iz obeh knjig in arhiv TD Breza.

Lov na Pragerjev zaklad lahko nadaljuješ

Kdo je živel v dvorcu?

  • Grof Prager
  • Ulrik Celjski
  • cesar Franc Jožef

Related Images:

Dostopnost