Select Page

Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen zato, da učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava razpolaga z učbeniškim skladom, s katerim omogoča izposojo učbenikov vsem učencem od 1. do 9. razreda. Strošek izposoje učbenikov krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, za učence prve triade pa tudi stroške delovnih zvezkov.

Vsakoletne izkušnje kažejo, da si učbenike iz učbeniškega sklada izposodi večina učencev, zato s prihodnjim šolskim letom uvajamo NOVOST PRI IZPOSOJI UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA. S šolskim letom 2021/22 naročilnic za izposojo učbenikov ne bomo več izdajali. Vsi do sedaj vpisani učenci in vsi na novo vpisani učenci avtomatsko postanejo uporabniki učbeniškega sklada.

Učenci si tako izposodijo komplet učbenikov za tekoče šolsko leto. Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, morajo o tem pisno obvestiti skrbnico učbeniškega sklada, šolsko knjižničarko Romino Breznik. ODJAVNICO (obvestilo o neuporabi učbenikov iz učbeniškega sklada) najdete na spletni strani šole oz. dobite pri knjižničarki (priložena je tudi temu obvestilu). Oddate jo do 20. junija tekočega šolskega leta. Učenci jo lahko prinesejo v šolsko knjižnico ali pa jo pošljete na e-naslov: knjiznica@ingoliceva.si oziroma po navadni pošti na naslov OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava, Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko.

Ob izteku šolskega leta učenci učbenike vrnejo. Učbeniki morajo biti neoviti in nepoškodovani. Če je učbenik poškodovan, izgubljen ali uničen, se zanj plača odškodnina v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Učbenik se smatra kot izgubljen, če ga učenec ne vrne do zadnjega dne pouka.

Učbenike za novo šolsko leto bodo učenci prejeli prvi teden septembra.

učbeniški sklad- vsi vpisani učenci so uporabniki US

Related Images:

Dostopnost