Select Page

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Opis projekta:

”Kaj pomeni, da se v Evropi počutim kot doma?” je kompleksno zastavljeno vprašanje na katerega bomo poskušali odgovoriti, hkrati pa je tudi glavni cilj mednarodnega projekta Erasmus +, v katerega je vključena naša šola.

Zato smo si izbrali naslov youth@home-in.europe ali mladi doma v Evropi.

Raziskovali bomo identiteto učencev kot Evropejcev z različnimi pogledi in stališči, na temo družina, soseščina in skupnost. Rezultate bomo primerjali z drugimi državami Evrope. Ukvarjali se bomo s pogledi in izkušnjami učencev starih od 12 do 17 let, ki zadevajo njihovo identiteto, državljanstvo ter priključitev lokalni skupnosti, narodu in Evropi (zavedanje, da so člani Evrope). Ta rdeča nit nam bo pomagala ugotoviti, ali imajo najstniki še vedno evropsko zavest oz. ali so jo že pridobili. Vsem priseljencem želimo omogočiti, da se tudi tukaj počutijo kot doma, in sicer na vseh področjih (ekonomija, politika in kultura).

Naš prispevek bodo prakse sedmih držav, sodelovanje in komunikacija. Nekatere partnerske države so že sodelovale na skupnih, mednarodnih projektih. Ciljna skupina tega projekta so učenci in učitelji sodelujočih držav, kot tudi starši in vsi, ki jih ta projekt zanima. Sodelovali bomo tudi z lokalno skupnostjo na različne teme. Pričakovani rezultat bo imel velik vpliv izven meja šol tudi s pomočjo uporabe inovativnih medijskih tehnologij.

Cilji projekta so, da bodo učenci prišli do zaključkov, kako vidijo Evropo oz. svojo evropsko identiteto, zakaj se počutijo v Evropi kot doma, kaj so njihove sanje in pričakovanja Evrope v prihodnosti. Raziskave bodo predstavili tudi lokalni skupnosti in ne nazadnje bili tudi sami ambasadorji večkulturnosti. Učenci ne bodo samo govorili o svojih izkušnjah, ampak bodo sodelovali tudi z učenci in učitelji drugih držav, kjer bodo spoznali različne teme in lokacije, vezane na ta projekt.

Projekt je zastavljen za učence, saj bodo ne nazadnje tudi oni odločali o svoji prihodnosti. Združevali bomo prakso ljudi iz vse Evrope in ugotavljali, zakaj je vredno živeti na tem kontinentu. Vsaka sodelujoča država je tako kulturno kot geografsko edinstvena. Ugotavljali bomo, kaj pomeni, da se v Evropi počutim kot doma. Ta projekt je inovativen in aktualen, saj so mladi prva generacija, ki živi v Evropi brez državnih meja in kateri je priznano evropsko državljanstvo. Raziskovali bomo, kako različni pogledi na Evropo vplivajo na najstnike in njihovo razumevanje Evrope in njih samih. Učenci bodo primerjali enakosti in različnosti sedem držav Evrope. S pomočjo uporabe modernih digitalnih medijev želimo motivirati učence, da se naučijo njihove uporabnosti na profesionalnem, akademskem in uporabnem področju. Imeli bomo delavnice kot so: izdelave filmčkov, kjer bomo dokumentirali življenjepise in upodobitve; pripravljali bomo razstave s fotografijami, knjigami, intervjuji, raziskavami; poročali bomo tudi na spletnih straneh ipd. Definirali bomo, kaj je to domovina in ustvarili skupen film in zaključno razstavo kot končen rezultat.

Cilji projekta in dodana vrednost:

Perspektiva tega projekta sledi širši viziji direktiv izobraževanja 21. stoletja, predlaganih s strategijo Evropa 2020. Združili bomo učence evropskih držav, da dosežejo skupni cilj, ki bo način življenja in sodelovanje vseh evropskih članov. Učenci se bodo učili in urili, da morajo vsi spoštovati in sprejemati druge. Sodelovanje, bogatenje, vpogled v strokovne prakse, različnost izobraževalnih sistemov, skupni proizvodi, vključenost v mobilnost različnih narodov in spoznavanje z geografskimi lokacijami, tradicijami in kulturami, so najpomembnejši elementi tega projekta, da odgovorimo na vprašanje: Kaj pomeni, da se v Evropi počutim kot doma? Dodana vrednost projekta za udeležence je sestajanje in delo v različnih atmosferah; srečanja, izkušnje in zavedanje različnih kultur in življenjskih stilov. Učenci se bodo srečali z drugimi učenci v različnih državah, se urili in učili, da moramo vsi spoštovati in sprejemati druge in njihovo drugačnost.

Čas trajanja projekta:

30 mesecev (začetek 1. 9. 2017 do 28.2.2020)

Sodelujoče partnerske države:

NEMČIJA Mülheim an der Ruhr
GRČIJA Thessaloniki
FRANCIJA Hyres
ITALIJA Como
PORTUGALSKA Madalena do Pico
NORVEŠKA Hitra
SLOVENIJA Spodnja Polskava

Časovna opredelitev srečanj:

 • Nemčija (26.11. – 2.12.2017),
 • Grčija (marec, april 2018),
 • Norveška (maj, junij 2018),
 • Portugalska (september, oktober 2018),
 • Francija (maj, junij 2019),
 • Italija (september, oktober 2019),
 • Slovenija (november, december 2019)

Najpomembnejše teme:

 • državljanstvo EU, zavedanje EU in demokracija,
 • IKT, nove tehnologije, digitalne kompetence.

Cilji, ki bi jih učenci in ostali udeleženci izboljšali s sodelovanjem v projektu :

 • izboljšanje jezikovnih veščin in vpogled v različnost kultur in jezikov EU,
 • razvijanje socialnih veščin in kompetence kot so reševanje težav, sodelovanje in komunikacija, kjer je timsko delo nujnega pomena,
 • doseči sposobnost usvajanja multikulturnih okolij,
 • pridobivanje novih, digitalnih oblik literature, izboljšanje bralnih in pisnih veščin v svojem in angleškem jeziku,
 • razvijanje etičnega in kulturnega zavedanja, podjetništev ter zmožnosti kritičnega mišljenja v kontekstu kulture, vrednot in okolja.

Udeleženci:

 • učenci in učitelji partnerskih šol,
 • družine sodelujočih učencev,
 • Svet staršev sodelujočih šol,
 • člani lokalnih skupnosti, lokalni predstavniki, regijski predstavniki šolstva.

Projektni tim na naši šoli:

Cvetka GOVEJŠEK – koordinator projekta
Barbara JURISTA
Leon Zajc
Jana ZADRAVEC

Related Images:

Dostopnost