Select Page

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

V šolskem letu 2020/2021 se pouk pričenja v torek, 1. septembra 2020, zaključek šolanja za učence 9. razredov bo v torek, 15. junija 2021, zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda bo v četrtek, 24. junija 2021.

Prvo ocenjevalno obdobje

  • od 1. septembra 2020 do 29. januarja 2021
september 2020 22 dni pouka
oktober 2020 17 dni pouka
november 2020 21 dni pouka
december 2020 18 dni pouka
januar 2021 20 dni pouka
Skupaj: 98 dni pouka

Drugo ocenjevalno obdobje

  • od 1. februarja 2021 do 15. junija 2021 za 9. razred
  • od 1. februarja 2021 do 24. junija 2021 od 1. do 8. razreda
februar 2021 14 dni pouka/13 (9. razred)
marec 2021 23 dni pouka
april 2021 16 dni pouka
maj 2021 21 dni pouka
junij 2021: 9. razred 11 dni pouka
junij 2021: 1. do 8. razreda 18 dni pouka
Skupaj: 9. razred 84 dni pouka
Skupaj: 1. do 8. razred 92 dni pouka

Skupaj je v šolskem letu:

  • od 1. do 8. razreda – 190 dni pouka
  • razred – 182 dni pouka

Pouk – za realizacijo

  • do 8. razred – 35 tednov
  • razred – 32 tednov

Vaja evakuacije – oktober 2020.

Počitnice

JESENSKE ponedeljek, 26. oktober 2020 – nedelja, 1. november 2020
NOVOLETNE petek, 25. december 2020 – sobota, 2. januar 2021
ZIMSKE ponedeljek, 15. februar 2021 – petek, 19. februar 2021
PRVOMAJSKE torek, 27. april 2021 – nedelja, 2. maj 2021
POLETNE ponedeljek, 28. junij 2021 – torek, 31. avgust 2021

Pouka prost dan

Ponedeljek, 26. 4. 2021 pouka prost dan

Prazniki

sobota, 31. 10. 2020 dan reformacije
nedelja, 1. 11. 2020 dan spomina na mrtve
petek, 25. 12. 2020 božič
sobota, 26. 12. 2020 dan samostojnosti in enotnosti
petek, 1. 1. – sobota, 2. 1. 2021 novo leto
ponedeljek, 8. 2. 2021 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 5. 4. 2021 velikonočni ponedeljek
torek, 27. 4. 2021 dan upora proti okupatorju
sobota, 1. 5. – nedelja, 2. 5. 2021 praznik dela
petek, 25. 6. 2021 dan državnosti

Informativni dan v srednjih šolah

Informativni dan v srednjih šolah za 9. razrede: petek, 12. 2. in sobota, 13. 2. 2021.

Nacionalno preverjanje znanja

1. september 2020 – torek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
30. november 2020 – ponedeljek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
4. maj 2021 – torek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. maj 2021 – četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. maj 2021 – ponedeljek NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in NPZ iz tujega jezika za 6. razred
1. junij 2021 – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu

2. junij 2021 – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

3. junij 2021 – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7. junij 2021 – ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu

8. junij 2021 – torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

9. junij 2021 – sreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

15. junij 2021 – torek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

24. junij 2021 – četrtek Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razreda

Predmetni in popravni izpiti

16. junij – 30. junij 2021 1. rok predmetni in popravni izpiti za učence 9. r
28. junij – 9. julij 2021 1. rok predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. r
18. avgust – 31. avgust 2021 2. rok predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. r

Izobraževanje na domu – ocenjevanje znanja

3. maj – 15. junij 2021 1. rok učenci 9. razreda
3. maj – 24. junij 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. avgust – 31. avgust 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Ocenjevalne konference

1. OCENJEVALNA KONFERENCA 28.1.2021
2. OCENJEVALNA KONFERENCA  9. razred – 11.6.2021
1. do 8. razred – 21.6.2021

Accessibility