Select Page

CŠOD – CENTRI ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

DNEVNI PROGRAM:

5. razred mesto Ljubljana 19. 6. 2020

 

 SAMOSTOJNE ŠOLE V NARAVI:

4. razred

CŠOD Murska Sobota

Miran Klavž,

17. 2. – 21. 2. 2020
6. razred

CŠOD Planinka

David Lešnik

23. 3. – 27. 3. 2020
8. razred

CŠOD Kavka

Suzana Kristovič Sattler

22. 6. – 24. 6. 2020

 

 

TEČAJI PLAVANJA

1. razred

ŠC Pristan – MARIBOR

Vodja: Zvonko Hraš, učitelji plavanja

20. 4. – 24. 4. 2020
3. razred

ŠC Pristan – MARIBOR

Vodja: Metka Štebih, učitelji plavanja

20. 4. – 24. 4. 2020