Svet šole

 

Poslovnik– Poslovnik o delu sveta zavoda (.pdf)

Priloga – Pristojnosti sveta zavoda (.pdf)

__________________________________________

Zapisnik seje sveta staršev 18.6.2015 (.doc)

Zapisnik seje sveta staršev 24.9.2014 (.doc)