JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

ŠOLA JV OPB

Spodnja Polskava

 

 

6.15 do 8.15

Lesjak Danijela

Dornik Mesarič Branka

Mohorko Jana

Jankovič Petra

 

 

 

12.00 do 16.10

Lesjak Danijela

Lešnik David

Balažic Mira

Leskovar Staša

Klavž Miran

Marin Bojana

Jankovič Petra

Zgornja Polskava

5.55 do 7.55

Leskovar Natalija

Jež Andreja

Florjančič Valerija

 

 

11.40 do 16.30

Jež Andreja

Leskovar Natalija

Florjančič Valerija

Bračič Rebeka

Rampre Karmen

Jankovič Petra

Haralovič Mihaela

Pušaver Saša

Dornik Tibaut Damjana

Celan Jožica

Pragersko

 

6.15 do 8.15

Mlakar Suzana

Vravnik Tinka

Vaupotič Majda

 

12.00 do 16.10

Mlakar Suzana

Vaupotič Majda

Pocrnja Lucija

Zadravec Jana

Šetar Marjetka

Gril Breda

Jankovič Petra