Select Page

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

ŠOLA JV OPB
Spodnja Polskava

6.15 do 8.15

Dornik Mesarič Branka
Lesjak Danijela
Leskovar Staša

12.00 do 16.10 oz. 16.00
Jurista Barbara
Lesjak Danijela
Leskovar Staša
Balažic Mira
Felicijan Zdenka
Železnik Lara
Zgornja Polskava 5.55 do 7.55
Auguštin Nastja / Alja
Lamberger
Florjančič Valerija
11.35 do 15:45 oz. do 16.30
Auguštin Nastja / Lamberger Alja
Lahe Simona
Florjančič Valerija
Keršič Petra
Jankovič Petra
Pušaver Saša
Kumrič Mateja
Pragersko 6.15 do 8.15
Pušaver Teja
Vaupotič Majda
Volavšek Aida
12.00 do 16.10
Teja Pušaver / Nina Belič
Petrič Valerija
Pocrnja Lucija
Vaupotič Majda
Pirš Rebeka
Šetar Marjetka
Lešnik David

JV prilagajamo potrebam staršev.

Related Images:

Dostopnost