Select Page

JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠANO BIVANJE

ŠOLA JV OPB
Spodnja Polskava

6.10 do 8.10

Leskovar Staša

Bračič Rebeka

Mohorko Jana

Dornik Mesarič Branka

12.00 do 16.10

Leskovar Staša

Jankovič Petra

Jež Andreja

Kolednik Nataša

Videčnik Dušan

Balažic Mira

Zgornja Polskava

5.55 do 7.55

Hernet Ivanka

Auguštin Nastja

Florjančič Valerija

Kumrič Mateja

11.40 do 15:50 (16.30)

Florjančič Valerija

Auguštin Nastja

Hernet Ivanka

Pušaver Saša

Celan Jožica

Gošnjak Nina

Jankovič Petra

Rampre Karmen

Damjana Dornik Tibaut

Haralovič Mihaela

Pragersko

6.10 do 8.10

Volavšek Aida

Mlakar Suzana

Vaupotič Majda

12.00 do 16.10

Mlakar Suzana

Vaupotič Majda

Jankovič Petra

Pocrnja Lucija

Gril Breda

Šetar Marjetka

Hajšek Natalija

Brmež Martina

JV in PB prilagajamo potrebam staršev.

Accessibility