Select Page

PROJEKT Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI – ZUIP

 

 

 

 

 

V tem šolskem letu nadaljujemo s projektom Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, katerega finančno podpira Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport.

S projektom delamo na opolnomočenju otrok, njihovi motiviranosti za prevzemanje odgovornosti, udejanjanju lastnih idej od začetka do konca in učenju praktičnih tehnik reševanja problemov.

 

Pri učencih bomo vzpodbujali izvajanje aktivnosti z naslednjimi cilji:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti …;
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo;
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji;
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje osnovnošolcev in dijakov (v nadaljevanju mladih), staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

 

V tem šolskem letu bodo učenci nadgrajevali znanje, katerega so pridobili s sodelovanjem v projektu prejšnje šolsko leto. Tokrat se bomo z učenci lotili podjetnosti v smislu raziskovanja naravnih dobrin iz lokalnega okolja in njihove uporabe v likovnih produktih. Zanimalo nas bo kako izdelke iz naravnih materialov ustvariti, ter predvsem to, kako jih na primeren način (v obliki prodajne razstave) predstaviti javnosti. Kako nagovoriti publiko, kako razstavo organizirati, kako izračunati prodajno ceno (priporočeno vrednost) in kako izdelke prodati ter s tem zaslužiti. Pred učence bomo postavili izziv tako ustvarjalnega, predvsem pa organizacijskega tipa.

V okviru izvedbe projekta bo, v sodelovanju z zunanjo sodelavko, organiziran tehniški dan, prav tako priprava in prodaja izdelkov na šolskem bazarju.

Related Images:

Dostopnost