Select Page

Zdrava šola

LETNI NAČRT DELA ZDRAVE ŠOLE za šolsko leto 2017/2018

Tudi v tem šolskem letu  se bomo trudili, da ostanemo ZDRAVA ŠOLA . Sledili bomo 12-im ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol. Rdeča nit za šolsko leto  2017/2018 je nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane in duševnega zdravja.  Nadaljevali bomo s številnimi projekti (Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šoskega sadja, Skrb za zdrave zobe,  Etika in vrednote, Kulturna dediščina, Popestrimo šolo…), literarnimi in likovnimi natečaji ter delavnicami,  povezanimi s temo. Pri delavnicah  se bomo posluževali gradiv Zdravje skozi umetnost, Čuječnost, To sem jaz, Ko učenca strese stres.

Učence  bomo pripravljali na tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni in se urili v prvi medicinski pomoči. Za celoten kolektiv bo predavanje in delavnico o temeljnih postopkih oživljanja izvedel dipl. zn. Damjan Remškar.  Prav tako se bo v mesecu novembru izvedlo predavanja mag. Janija Prgiča za učitelje in starše.

Učitelji OPB bodo z učenci tedensko brali  jedilnike in jih slikovno ponazarjali. Govorili bodo o zdravilnih učinkih hrane na zdravje in o vplivu hrane na počutje ter o uvajanju EKO živil in o pomenu lokalno pridelane hrane.

Nadaljevali bomo z vrtnarskimi krožki, kjer se učenci učijo in tudi preizkusijo svoje znanje na vrtu, iz pridelkov pa bodo pripravljali različne jedi. Prav tako bomo nadaljevali s planinskim krožkom ter malo in veliko planinsko šolo, kjer bodo učenci spoznavali bližnjo in daljno okolico, si razvijali pozitiven odnos do hoje ter se medgeneracijsko družili.

Mediacijo bomo še naprej uspešno širili med učence, ter jih vzgajali in izobraževali v vrstniške mediatorje.

Nadaljevali bomo z rekreativnim odmorom, kjer se učencem za sprostitev omogoča več raznolikih aktivnosti.

Skozi leto bomo tesno sodelovali z Eko šolo pri zbiranju papirja, kartuš, plastičnih zamaškov… ter ločevali odpadke, urejali in čistili šolske prostore ter okolico.

 

Tim projekta Zdrave šole