Select Page

eTwinning – Šolsko leto 2022 – 2023

Letos je nagrado Zlati kabel v starostni skupini od 12 do 15 let prejela Osnovna šola Antona Ingoliča, za projekt Mission to (Twin)Space.

5. a

Guess the scent ! A fragrant journey through Europe and beyond! https://school-education.ec.europa.eu/en/group/127983

Učenci 5. a razreda sodelujejo v »dišavnem« projektu Projekt je namenjen spoznavanju različnih vonjev značilnih za posamezno državo. Učenci bodo razvijali svoje digitalne kompetence in sposobnosti sodelovanja v skupinah. Spoznavali bodo druge kulture. Ne nazadnje pa bodo na zanimiv način vadili sporazumevanje v angleščini.

Skupaj s partnerji iz drugih držav (Francije, Turčije in Romunije) bodo izdelali igro »dišavni« spomin.

Describe and draw

https://twinspace.etwinning.net/71179/home

Namen projekta je opazovanje, opisovanje in risanje. Po opisih partnerjev bodo učenci risali znak projekta, sami sebe, svoje sanjsko mesto. Sodelujejo šole iz Poljske, Nemčije in Romunije.

Dnevnik naše ga dela: https://wakelet.com/wake/EKTQtAZR16TnpUnVzrsnu

6. a in 6. b

All about us

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/all-about-us-40/twinspace

 Učenci 6. a in 6. b sodelujejo v projektu All about us. Projekt je namenjen spoznavanju drugih evropskih držav in kultur. Učenci bodo razvijali svoje digitalne kompetence in sposobnosti sodelovanja v skupinah. Razvijali bodo domišljijo in kreativnost. Spoznavali bodo druge kulture. Ne nazadnje pa bodo na zanimiv način vadili sporazumevanje v angleščini.

Skupaj s partnerji iz drugih držav (Poljske, Grčije, Italije in Turčije) bodo predstavili svojo šolo, domač kraj, praznike, hrano…

7. a

Quest in Egypt

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/quest-egypt/twinspace

Učenci 7. a razreda sodelujejo v projektu, ki je namenjen spoznavanju starega Egipta. Učenci bodo razvijali svoje digitalne kompetence in sposobnosti sodelovanja v skupinah. Razvijali bodo domišljijo in kreativnost. Spoznavali bodo druge kulture. Ne nazadnje pa bodo na zanimiv način vadili sporazumevanje v angleščini.

Skupaj s partnerji iz drugih držav (Italije, Turčije, Moldavije, Poljske, Litve, Grčije, Bolgarije, Romunije in Ukrajine) bodo odkrivali Stari Egipt. Izdelali bodo svoje ime v hieroglifih, raziskali egipčanske bogove, izdelali kviz za partnerje, izdelali egipčansko piramido ali drugo egipčansko stavbo. Skupaj s partnerji bodo ustvarili skupno zgodbo, ki jo bodo tudi posneli.

8. ab

Go 2024

https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/go-2024/twinspace

Projekt je namenjen spoznavanju olimpijskih iger. Učenci bodo razvijali svoje digitalne kompetence in sposobnosti sodelovanja v skupinah. Razvijali bodo domišljijo in kreativnost. Spoznavali bodo druge kulture. Ne nazadnje pa bodo na zanimiv način vadili sporazumevanje v angleščini.

Skupaj s partnerji iz drugih držav (Francije, Češke in Slovaške) bodo odkrivali Olimpijske igre. Izdelali bodo športni izziv in tekmovali v izzivih partnerjev. V mednarodno mešanih skupinah bodo raziskovali zgodovino olimpijskih iger, evropska mesta, ki so gostila OI, povprečje dobljenih medalj ter predvidevali, kdo bodo dobitniki medalj na naslednjih OI, intervjuvali bodo športnike, ki se bodo kvalificirali na OI. Raziskali bodo vpliv OI na ekologijo. Skupaj bodo ustvarili revijo ter igro.

 

Related Images:

Dostopnost