Knižnjica

Za vzgojo in izobraževanje v osnovni šoli sta knjižno gradivo in dejavnost šolske knjižnice nepogrešljivi. Delovni program obsega knjižnično in književno vzgojo. Za vse oddelke bodo pripravljene pedagoške ure, učencem bo predstavljeno delovanje knjižnice ter seznanjanje z novostmi in novimi knjigami. Knjižničarka bo opravljala vsa knjižničarska dela vključno z nabavo in izposojo učbenikov. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem bo urejala nabavo delovnih zvezkov. Redno bo nabavljala in predstavljala strokovno literaturo in omogočala izposojanje tekoče periodike vsem učiteljem in delavcem šole.
Knjižničarka bo v letošnjem šolskem izvedla več aktivnosti, ki bodo pripomogle k promociji branja in povezovanju branja in šolske knjižnice.

Na matični šoli in obeh podružnicah vodi knjižnico Lidija Sobočan. Knjižne police so založene s knjižnim gradivom, ki vse bolj ustreza ciljem in vsebinam pouka ter dejavnostim, ki se odvijajo v šoli. Knjižničarka se trudi pridobiti svoje uporabnike k rednim in pogostim obiskom knjižnice tudi tako, da pripravlja priložnostne razstave, bibliopedagoške ure, knjižni kviz, predstavitve knjižnih novosti, knjižne uganke ipd.

 

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE

PONEDELJEK: OD 7.10 DO 14.20 SP. POLSKAVA
TOREK: OD 7.10 DO 14.20 ZG. POLSKAVA
SREDA: OD 7.10 DO 14.20 PRAGERSKO
ČETRTEK: OD 7.10 DO 14.20 SP. POLSKAVA
PETEK: OD 7.10 DO 14.20 PRAGERSKO

NAROČILNICE ZA US 2017-18

NAROČILNICA za 6.-9. razred izposoja iz US 2017-18 (.doc) NOVO
NAROČILNICA za 2.-5. razred izposoja iz US 2017-18 (.doc) NOVO
NAROČILNICA za 1. razred izposoja iz US 2017-18 (.doc) NOVO

SEZNAMI US 2017-18

Seznami učbeniški sklad 2017-18 (.pdf) NOVO
1. razred seznam učbenikov 2017-18 (.doc) NOVO
2. razred seznam učbenikov 2017-18 (.doc) NOVO
3. razred seznam učbenikov 2017-18 (.doc) NOVO
4. razred seznam učbenikov 2017-18 (.doc) NOVO
5. razred seznam učbenikov 2017-18 (.doc) NOVO
6. razred seznam učbenikov 2017-18 (.doc) NOVO
7. razred seznam učbenikov 2017-18 (.doc) NOVO
8. razred seznam učbenikov 2017-18 (.doc) NOVO
9. razred seznam učbenikov 2017-18 (.doc) NOVO

 

SEZNAMI ZA BRALNO ZNAČKO IN DOMAČE BRANJE

Bralni seznami v Šolskem letu 2016/2017 (.doc)
Domače branje 4. razred 2016/2017 (.doc)
Domače branje 5. razred 2016/2017 (.doc)
Domače branje 6. – 9. razred 2016/2017 (.doc)
EKO bralna značka 2016/2017 (.doc)