Učitelji na osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava

UČITELJ PREDMET, KI GA POUČUJE RAZRED
 Bombek Vida TJA 4.b, 5.a,b, 6.b, 7.a,b, 8.b, 9.a,b
DOD/DOP 6.b, 8.b, 9.b
 Spagnolo Tadeja Dodatna strokovna pomoč /
 Bračič Rebeka GUM 6.a,b, 7.a,b, 8.a,b, 9.a,b
OPZ, MPZ Spodnja Polskava, Zgornja Polskava
Glasbeni projekt 7.a,b, 8.a,b, 9.a,b
 Čakš Karpov Milena MAT 6.c, 7.a,b,c, 8.c, 9.c
DOD/DOP 9.c
Multimedija 8.c
Matematična delavnica 7.c
ISP 6.c
 Felicijan Zdenka NIP: TJA 1.a,b,c
TJA 2,a,b,c, 3.a,b,c, 4.a, 5.b, 6.b
 Govejšek Cvetka MAT 6.c, 7.a,b,c, 8.b,c, 9.b,c
DOD/DOP 7.c, 8.a,c, 9.b
ISP 9.a
 Hernet Ivanka NAR 6.a,b,c, 7.a,b,c
GOS 6.a,b,c
Sodobna priprava hrane 7.a,b
 Hraš Zvonko ŠPO (m) 7.a,b, 8.a,b, 9.a
 Jurista Barbara TJA 4.c, 5.c, 6.c, 7.a,b,c, 8.c, 9.a,b,c
 Klaneček Neva Dodatna strokovna pomoč /
 Kozar Natalija Dodatna strokovna pomoč /
 Kristovič Sattler Suzana GEO 6.a, 7.a,b, 8.a,b, 9.b
ZGO 6.a, 7.a,b, 8.a,b, 9.b
DOD/DOP 7.b, 8.b
Turistična vzgoja 7.a,b, 8.a,b
 Klavž Miran ŠPO 4.b, 5.a,b
ŠPO (m) 6.b, 9.b
ŠPO (ž) 7.a,b
Odbojka 9.a,b
 Krajnc Irena TJA 6.a, 7.a,b, 8.a, 9.a,b
DOD/DOP 6.a, 7.b
Nemščina – neobvezni izbirni predmet 4.a, 5.a, 6.a
NI1 7.a,b
NI2 8.a,b
NI3 9.a,b
ISP – nadarjeni 7.b
 Lešnik David ŠPO 4.c, 5.c, 8.c
ŠPO (m) 6.c, 7.c, 9.c
ŠPO (ž) 6.b
NIP: ŠPO 4.c, 5.c, 6.c
Odbojka 9.c
 Marinič Vidonja Nataša MAT 6.a,b, 7.a,b, 8.a, 9.a
DOD/DOP 6.b, 7.a, 9.a
TIT 6.b
 Marin Bojana GEO 6.b,c, 7.c, 8.c, 9.a,c
ZGO 7.c, 8.c, 9.a,c
ISP – nadarjeni 7.a
 Pocrnja Lucija GUM 6.c, 7.c, 8.c, 9.c
OPZ, MPZ Pragersko
 Jež Andreja SLJ 6.a,b, 7.a,b, 8.a, 9.a,b
DOD/DOP 6.a, 7.a, 8.a
ISP 6.b
 Rampre Karmen MAT 5.b
SLJ 5.b, 6.b
 Rosc Benedejčič Ksenija KEM 8.a,b,c, 9.a,c
BIO 8.a,b,c, 9.a,b,c
ISP 8.a, 8.c
 Sagadin Marjana Dodatna strokovna pomoč /
 Šetar Marjetka MAT 5.c
SLJ 5.c
 Štebih Metka ŠPO 6.a
ŠPO (ž) 6.c, 7.a,b,c, 8.a,b, 9.a,b,c
Šport za zdravje 7.a,b,c
Šport za sprostitev 8.a,b,c
 Tibaut Dornik Damjana MAT 4.b, 6.b
SLJ 4.b
 Tisaj Ivan LUM 6.a,b,c, 7.a,b,c, 8.a,b,c, 9.a,b,c
LS1 7.a,b,c
LS2 8.a,b
LS3 9.a,b,c
ISP 6.a
 Veber Danica KEM 9.b
 Gril Breda MAT 4.c
SLJ 4.c
 Zajc Leon ROM 9.a
NIP Računalništvo 4.a, 4.c, 5.a, 5.c, 6.c
 Zelenik Jerneja SLJ 6.c, 7.a,c, 8.c, 9.a,c
 Vek Romana SLJ 6.c, 7.a,c, 8.a,c, 9.a,c
 Mirjana Vračun TJA 6.c, 7.c, 8.c, 9.c
Nemščina – neobvezni izbirni predmet 4.b,c, 5.b, 6.b
NI1 7.c
NI2 8.c
NI3 9.c