Učitelji na osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava

UČITELJ PREDMET, KI GA POUČUJE RAZRED
 Bombek Vida TJA 4.a,b, 5.a,b, 6.b, 7.a, 8.a,b, 9.b
DOD/DOP 6.b, 9.a, 9.b
 Bračič Rebeka GUM 6.a,b, 7.a, 8.a,b, 9.a,b
OPZ, MPZ Spodnja Polskava, Zgornja Polskava
Ansambelska igra 7.a, 8.a,b, 9.a,b
 Čakš Karpov Milena MAT 6.c, 7.c, 8.a,b,c, 9.c
DOD/DOP 7.c, 8.c in 9.c
Matematična delavnica 7.c
ISP 6.c
 Felicijan Zdenka NIP: TJA 1.a,b,c,d
TJA 2.a,b,c,e, 3.a,b,c
 Govejšek Cvetka MAT 6.c, 7.a,c, 8.a,b,c, 9.a,c
DOD/DOP 7.c, 8.a,c, 9.b
ISP 9.a
Gril Breda SLJ 4.c
MAT 4.c
 Hernet Ivanka NAR 6.a,b,c, 7.a,c
GOS 6.a,b,c
Načini prehranjevanja 9.c
 Hraš Zvonko ŠPO (m) 8.a.b, 9.a,b
 Jurista Barbara TJA 4.c, 5.c, 6.c, 7.c, 8.a,b,c, 9.c
 Kozar Natalija Dodatna strokovna pomoč /
 Kristovič Sattler Suzana GEO 6.a, 7.a, 8.a,b, 9.a,b
ZGO 6.a, 7.a, 8.a,b, 9.a,b
DOD/DOP 8.b, 9. a
Turistična vzgoja 7.a, 8.a,b
 Klavž Miran ŠPO 4.b, 5.a,b
ŠPO (m) 6.b, 7.a
ŠPO (ž) 8.a
Odbojka 9.a,b
Kolesarski izpit 5.a,b
 Krajnc Irena TJA 6.a, 7.a, 8.a,b 9.a
DOD/DOP 6.a, 8.b
NI1 7.a
NI2 8.a,b
NI3 9. a, b
 Lešnik David ŠPO 4.c, 5.c, 9.c
ŠPO (m) 6.c, 7.c, 8.c
ŠPO (ž) 6.b
NIP: ŠPO 4.c, 5.c, 6.c
Odbojka 9.c
Kolesarski izpit 5.c
 Marinič Vidonja Nataša MAT 6.a,b, 7.a, 8.a,b, 9.b
DOD/DOP 6.b, 7.a, 9.a
TIT 6.b
 Marin Bojana GEO 6.b,c, 7.c, 8.c, 9.c
ZGO 7.c, 8.c, 9.c
ISP 6. c
Vzgoja za medije 8.a,b
 Pocrnja Lucija GUM 6.c, 7.c, 8.c, 9.c
OPZ, MPZ Pragersko
 Pučko Erhatič Mateja SLJ 6. a, b, 7. a, 8. a, b, 9. b
DOD/DOP 6. a, 7. a, 8. a
 Rampre Karmen MAT 5. b
SLO 5. b, 6. b
 Rosc Benedejčič Ksenija KEM 8. a, b, c, 9. a, c
BIO 8. a, b, c, 9. a, b, c
ISP 8. a, 8. c
Sagadin Marjana/Kolednik Nataša Dodatna strokovna pomoč /
 Šetar Marjetka MAT 5 .c
SLJ 5. c
 Štebih Metka ŠPO 6. a
ŠPO (ž) 6. c, 7. a, c, 8. b, c, 9. a, b
Šport za zdravje 7. a, c
Šport za sprostitev 8. a, b, c
 Tibaut Dornik Damjana MAT 4. b, 6. b
SLJ 4. b
 Tisaj Ivan LUM

6. a, b, c, 7. a, c, 8. a, b, c, 9.

a, b, c

LS1 7.c
LS2 8.a, b, c
LS3 9. a, b
ISP 6. a
 Vajngerl Karmen Dodatna strokovna pomoč /
 Veber Danica KEM 9. b
 Vek Romana SLJ 6. c, 7.a, c, 8. a, b, c, 9. a, c
DOD/DOP 9. a
Gledališki klub 7. a
ISP 8. b
 Vodušek David FIZ 8. a, b, c, 9. a, b, c
TIT 6. a, c, 7.a, c, 8. a, b, c
ISP – nadarjeni 9. b
 Vračun Mirjana TJA 5. c, 6. c, 7. c, 8. c, 9. c
NI1 7. c
NI2 8. c
NI3 9. c
NIP: Nemščina 4. b, c,  5. b, c, 6. c
DOD/DOP 6. c
ISP – nadarjeni 7. c, 9. c
Zelenik Jerneja SLJ 6. c, 7. c, 8. a, b, c, 9. c
DOD/DOP 6. c, 7. c, 8. c, 9. c
 Zajc Leon TJA 5. b, 6. b
Računalniška omrežja 9. a, b
NIP: Računalništvo 4. a, c, 5. a, c, 6. a, c
 Zadravec Jana ZGO 6. b, c
DKE 7.a, c, 8. a, b, c