Select Page

ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV

ŠOLA ŠTEVILO ODDELKOV ŠTEVILO UČENCEV
Matična šola Spodnja Polskava 11 198
Podružnica Zgornja Polskava 7 132
Podružnica Pragersko 10 184
SKUPAJ 28 514

ODDELKI MATIČNA ŠOLA

RAZRED

SKUPAJ

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

1. A

9

Branka Dornik Mesarič

/

2. A

22

Jana Mohorko

/

3. A

13

Simona Lahe

/

4. A

15

Dušan Videčnik

/

5. A

19

Mira Balažic

/

6. A

19

Rebeka Bračič

Ivan Tisaj

7. A

19

Mateja Pučko Erhatič

Natalija Kozar

7. B

18

Nataša Kolednik

Marjana Sagadin

8. A

20

Suzana Kristovič Sattler

Cvetka Govejšek

8. B

18

Ksenija Rosc Benedejčič

Krajnc Irena

9. A

26

David Vodušek

Vida Bombek

  

 ODDELKI PŠ ZGORNJA POLSKAVA

RAZRED

SKUPAJ

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

1. B

22

Mateja Kumrič

/

2. B

17

Mihaela Haralovič

/

3. B

16

Jožica Celan

/

3. D

15

Nina Gošnjak

/

4. B

20

Karmen Rampre

/

5. B

21

Damjana Dornik Tibaut

/

6. B

21

Nataša Marinič Vidonja

Miran Klavž

 

 ODDELKI PŠ PRAGERSKO

RAZRED

SKUPAJ

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

1. C

25

Aida Volavšek

Majda Vaupotič

2. C

11

Vanja Böhm

/

3. C

20

Tinka Vravnik

/

4. C

15

Marjetka Šetar

/

4. E

14

Martina Brmež

/

5. C

19

Breda Gril

/

6. C

19

Jerneja Zelenik

Barbara Jurista

7. C

20

Natalija Hajšek

Milena Čakš Karpov

8. C

21

Metka Štebih

Mirjana Vračun

9. C

20

David Lešnik

Bojana Marin

 

 

 

Accessibility