ODDELKI MATIČNA ŠOLA

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. A 12 Simona Lahe /
2. A 15 Branka Dornik Mesarič /
3. A 18 Jana Mohorko /
4. A 20 Dušan Videčnik/ Staša Leskovar /
5. A 11 Mira Balažic /
6. A 12 Rebeka Bračič Ivanka Hernet
7. A 28 Mateja Pučko Erhatič Cvetka Govejšek
8. A 19 Irena Krajnc Natalija Kozar
8. B 18 Suzana Kristovič Sattler Nataša Kolednik
9. A 16 Romana Vek Ivan Tisaj
9. B 16 David Vodušek Vida Bombek

ODDELKI PŠ ZGORNJA POLSKAVA

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. B 16 Jožica Celan Saša Pušaver
1. D 16 Nina Gošnjak Valerija Florjančič
2. B 21 Mateja Kumrič /
3. B 22 Mihaela Haralovič /
4. B 21 Karmen Rampre /
5. B 25 Damjana Dornik Tibaut /
6. B 25 Nataša Marinič Vidonja Miran Klavž
ODDELKI  PŠ PRAGERSKO
RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. C 19 Tinka Vravnik Majda Vaupotič
2. C 15 Aida Volavšek /
2. E 14 Martina Brmež /
3. C 19 Vanja Böhm /
4. C 19 Marjetka Šetar /
5. C 19 Breda Gril /
6. C 22 Metka Štebih Mirjana Vračun
7. C 18 Jerneja Zelenik Jana Zadravec
8. C 20 Bojana Marin Barbara Jurista
9. C 19 Ksenija Rosc Benedejčič David Lešnik