ODDELKI MATIČNA ŠOLA

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. A 15 Branka Dornik Mesarič  
2. A 19 Jana Mohorko /
3. A 20 Simona Lahe /
4. A 11 Dušan Videčnik /
5. A 13 Mira Balažic /
6. A 11 Rebeka Bračič Ivanka Hernet
7. A 19 Irena Krajnc Vida Bombek
7. B 18 Suzana Kristovič Sattler Marjana Sagadin
8. A 16 Romana Vek Ivan Tisaj
8. B 16 David Vodušek Andreja Jež
9. A 17 Bojana Marin Zvonko Hraš
9. B 18 Cvetka Govejšek Natalija Kozar

 

ODDELKI PŠ ZGORNJA POLSKAVA

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. B 20 Mateja Kumrič Valerija Florjančič
2. B 21 Mihaela Haralovič /
3. B 21 Jožica Celan /
4. B 25 Karmen Rampre /
5. B 26 Damjana Dornik Tibaut /
6. B 17 Nataša Marinič Vidonja Miran Klavž

 

ODDELKI  PŠ PRAGERSKO

RAZRED SKUPAJ RAZREDNIK SORAZREDNIK
1. C 28 Aida Volavšek Majda Vaupotič
2. C 18 Vanja Böhm /
3. C 19 Tinka Vravnik /
4. C 19 Marjetka Šetar /
5. C 22 Breda Gril /
6. C 17 Barbara Jurista Jerneja Zelenik
7. C 20 Milena Čakš Karpov Mirjana Vračun
8. C 18 Ksenija Rosc Benedejčič Jana Zadravec
9. C 18 Metka Štebih David Lešnik