Select Page

eTwinning

eTwinning

eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

V akciji sodeluje že več kot 300.000 učiteljev. Ti sodelujejo v mednarodnih šolskih dejavnostih, ki vključujejo več kot 140.000 šol iz 37 držav. eTwinning je bil zasnovan kot orodje za učitelje za iskanje partnerjev, a se je po petih letih obstoja razvil v raznovrstno evropsko skupnost poučevanja in učenja.

Namen akcije je vzpostavitev neformalnih partnerstev in projektov sodelovanja med evropskimi šolami na kateremkoli predmetnem področju. Osrednje orodje je eTwinning portal. Evropski eTwinning portal je napredna večjezična spletna stran, ki nudi učiteljem številna orodja za projektno delo, vključno z iskalnikom partnerjev, varnim delovnim okoljem ter primeri projektov, ki so učiteljem in učencem v pomoč pri oblikovanj svojih projektov.

V akciji lahko sodelujejo učitelji kateregakoli predmetnega področja, ravnatelji, knjižničarji in ostalo šolsko osebje, ki delujejo na področju predšolskega, šolskega in srednješolskega izobraževanja ter učenci.

https://youtu.be/DEymCXSFunQ

 

Šolsko leto 2018 – 2019

V tem šolskem letu naša šola nosi naziv eTwinning Šola.

 

 

5.a in 5.b

Describe and draw

https://twinspace.etwinning.net/71179/home

Namen projekta je opazovanje, opisovanje in risanje. Po opisih partnerjev bodo učenci risali znak projekta, sami sebe, svoje sanjsko mesto. Sodelujejo šole iz Poljske, Nemčije in Romunije.

 

6.b

Words and Months of the Year

https://twinspace.etwinning.net/72626/home

Namen projekta je spoznati besede, ki so povezane s posameznimi meseci v različnih jezikih.

 

8.ab

A taste of Europe

https://twinspace.etwinning.net/70222

Gre za kratek projekt, ki je posvečen Evropskemu dnevu jezikov. Skušali bomo najti podobnosti in razlike med našimi kulturami in jeziki s poudarkom na hrani. Sodelujoče države so: Grčija, Poljska, Francija, Španija, Madžarska, Turčija, Hrvaška, Romunija, Ukrajina, Italija.

 

The doorway to the world

https://twinspace.etwinning.net/70598/home

Tudi ta projekt je namenjen praznovanju Evropskega dneva jezikov. Projekt dokazuje, da je učenje jezikov vhod v svet. Sodelujoče države so: Slovaška, Grčija, Italija, Češka, Turčija, Poljska, Francija, Hrvaška, Španija, Ukrajina.

 

9.b

Famous people in Europe

https://twinspace.etwinning.net/67796/home

Namen projekta je predstavitev zgodovinskih oseb v različnih evropskih državah. Sodelujoče države so: Romunija, Turčija, Litva, Poljska, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Grčija, Srbija, Španija, Ukrajina, Francija, Portugalska, Bolgarija.

 

Šolsko leto 2017 – 2018

Projekti Creat, Share and Gain to each other, Postcards from Europe –Let’s create a living map, Tongue twisters from Europe in Let’s promote diversity – the European Day of Languages so bili nagrajeni z znakom kakovosti.

  1. b:

 

Create, Share and Gain to each other: https://twinspace.etwinning.net/44150/home

Gre za preprost projekt namenjen uporabi angleščine. Poleg naše šole sodelujeta tudi šoli iz Češke ter Nemčije. Tudi tokrat je bila slika našega učenca izbrana za znak projekta. Do sedaj smo predstavili šolo, božične običaje, sledi predstavitev kraja.

 

 

Traditional Fairytales: https://twinspace.etwinning.net/44412/home

Namen projekta je spoznavanje pravljic različnih evropskih držav. Sodelujejo šole iz Turčije, Hrvaške, Poljske, Španije in Romunije. Do sedaj so se učenci predstavili, izdelali in izbrali znak projekta,  izdelali mednarodni koledar. Sedaj pa smo pričeli s snemanjem in predstavitvijo pravljice. Učenci so izbrali Mojco Pokrajculjo.

 

 

  1. a:

Postcards and virtual greeting from around the globe:

https://twinspace.etwinning.net/42063/home

Namen projekta je spoznavati Evropo s pomočjo razglednic, ki jih udeleženci projekta pošljejo partnerskim šolam. Učenci predstavijo svojo državo, domači kraj, bližnje mesto in glavno mesto. Istočasno se skupine ali razredi predstavijo in ustvarijo virtualno pozdravljanje. Sodelujoče šole iz Estonije, Italije, Gruzije, Grčije, Poljske, Romunije, Španije, Turčije in Ukrajine.

 

 

  1. b:

Postcards from Europe-Let’s create a living map: https://twinspace.etwinning.net/43291/home

Namen projekta je izdelati živ zemljevid Evrope. Sodelujejo šole in vrtci iz Velike Britanije, Danske, Španije, Italije, Litve, Ukrajine, Portugalske, Grčije, Turčije, Nemčije in Albanije. Poleg treh izmenjav po navadni pošti (Razglednica o kraju in državi, Božična voščilnica, Voščilnica za valentinovo), je sodelovanje vezano na spletno učilnico. Učenci so se predstavili, predstavili simbole držav, izdelali sestavljanko z znamenitostmi iz posameznih držav, predstavili tipično hrano in navade, predstavili domač kraj ter šolo. Zadnja dejavnost je praznovanje svetega Valentina.

 

 

  1. b:

What does it mean to be a teen?: https://twinspace.etwinning.net/49707/home

Glavni namen projekta je primerjava življenja najstnikov iz različnih držav Evrope. Sodelujejo partnerji iz Češke, Italije in Poljske. Učenci so predstavili šolo, šolske predmete, šolski sistem in kodo oblačenja.

 

 

 

 

 

  1. ab:

Tongue twisters from Europe: https://twinspace.etwinning.net/44365/home

Kot je že v navadi, so se učenci najprej predstavili, izdelali in izbrali znak projekta. Izvedeli smo, kako se lomilcem jezika reče v drugih jezikih. Nato so učenci predstavili svoje najljubše lomilce jezika v angleščini in se naučili drugih, ki so jih predstavili partnerji. Prav tako smo izdelali mednarodni koledar. Izmenjali smo si božične voščilnice, ki so poleg voščil vsebovale tudi skrivne besede. Te besede so/bodo učenci uporabili v skupni zgodbi. Učenci so predstavili tudi lomilce jezika v lastnem jeziku. Sedaj pa nas čaka najtežji del: učenci morajo povedati lomilce jezika v jeziku partnerjev (Turčija, Poljska, Grčija, Ukrajina, Portugalska, Češka).

 

 

Učenci 4. a, 5. a, 6. a in 7. ab razreda pri izbirnem predmetu nemščina

 

Die Maus reist durch Europa und schreibt Tagebuch: https://twinspace.etwinning.net/42264/home

Tokrat smo poiskali partnerske šole, ki bi želele sodelovati v projektu v nemškem jeziku. V projektu, kjer plišasta miška, iz risanke Die Sendung mit der Maus, potuje od ene šole do druge po vsej Evropi. Istočasno ustvarjamo virtualni dnevnik v nemškem jeziku, ob katerem učenci spoznavajo življenje in navade po Evropi. Učenci so se seveda najprej predstavili in pripravili novoletna voščila. Objavljajo se fotografije in video posnetki. Dodana je tudi spletna podstran, kjer lahko učenci najdejo različne didaktične posnetke za učenje nemščine. Pri projektu sodeluje 10 šol: Češka, Finska, Francija, Madžarska, Nemčija (2 šoli), Poljska, Slovaška, Slovenija (2 šoli).

 

 

Sodelovali smo v dveh projektih ob Evropskem dnevu jezikov.

European Day of Languages: https://twinspace.etwinning.net/44339/home

Učenci 10 različnih evropskih šol so oblikovali elektronske razglednice ob Evropskem dnevu jezikov.

 

 

Let’s promote diversity – the European Day of Languages: https://twinspace.etwinning.net/44038/home

Tudi ta projekt je bil namenjen praznovanju Evropskega dneva jezikov. Učenci so izdelali e-razglednice, ki smo jih poslali 16 šolam po Evropi (Velika Britanija, Litva, Poljska, Francija, Češka, Hrvaška, Srbija, Italija, Španija, Grčija). Vsi udeleženci so zapeli pesem “I like to move it” v svojem jeziku. Učenci so opisali, kako praznujemo ta dan na naši šoli, predstavili so nekaj slovenskih lomilcev jezika, predstavili slovenščino. Najbolj so uživali, ko so ustvarjali meme.

 

Šolsko leto 2016 – 2017

Pri eTwinning projektih ne gre le za učenje jezika temveč povezovanje in učenje novega, kar je pokazal tudi projekt:

Origami magija; Origami Magic: https://twinspace.etwinning.net/24207/home

V okviru interesne dejavnosti Origami smo se udeležili projekta Origami Magic. Sodelovalo je 7 držav. Izdelovali smo živali, ladje, okraske za veliko noč.

 

 

Sodelovali smo v božičnih projektih:

Advent Calendar – let’s get to know European Christmas Traditions: https://twinspace.etwinning.net/29045/home

Partnerji v projektu smo izdelali adventni koledar z nalogami za učence. Naloge so bile v povezavi z navadami ob božiču v partnerskih državah (izdelava božičnih okraskov, petje pesmi, peka piškotov …). Vsak dan od 1. do 24. decembra so učenci opravljali naloge in se učili o božičnih navadah ter običajih v državah partnericah (Srbija, Litva, Švedska, Grčija, Velika Britanija). Prvič smo tudi izbirali znak projekta, ki so ga ustvarili učenci. Za znak tega projekta je bil izbrana slika naše učenke.

 

Dobro delo na projektu nam je prineslo najprej Znak kakovosti nacionalne agencije in nato tudi Evropski znak kakovosti.

 

Eur’ Christmas: https://twinspace.etwinning.net/30047/home

Projekt je bil namenjen spoznavanju pred in po božičnih običajev v Evropi in pogovoru o pomenu božiča. Izvedenih je bilo 5 glavnih dejavnosti: izmenjava in primerjava božičnih običajev, snemanje božičnih pesmi, izmenjava božičnih receptov, izpolnitev ankete in predstavitev rezultatov ankete o najljubših božičnih darilih; izmenjava ročno napisanih voščilnic ter okraskov, da bi se utrdil tudi fizični kontakt med partnerji.

 

 

Dobro delo na projektu nam je prineslo najprej Znak kakovosti nacionalne agencije in nato tudi Evropski znak kakovosti.

 

 

Sodelovali smo v dveh projektih ob Evropskem dnevu jezikov.

 

Short videos in English to introduce ourselves and wish everyone a happy European Day of Languages: https://twinspace.etwinning.net/23583/home

Pri tem projektu je šlo za izmenjavo kratkih posnetkov, kjer so se učenci predstavili , povedali nekaj o kraju bivanja ter o uradnih jezikih v državi. Vse to so povedali v angleščini in v svojih jezikih. Sodelovalo je 20 šol iz Litve, Grčije, Finske, Norveške, Poljski, Italije, Romunije, Hrvaške, Turčije, Španije, Bosne in Hercegovine ter Slovaške.

 

Vive le European Day of Languages: https://twinspace.etwinning.net/23705/home

V tem projektu so si učenci izmenjali razglednice, ki smo jih poslali 17 različnih šol (Velika Britanija, Hrvaška, Italija, Francija, Poljska, Danska, Irska, Ukrajina, Turčija). Najbolj oddaljena razglednica je prišla iz Francije – vendar ne iz evropskega dela, temveč iz Le Reunion (otoka iz Indijskega oceana). Ko se je projekt končal, smo z nekaterimi partnerji nadaljevali z božičnim projektom.

 

 

International autumn tree: https://twinspace.etwinning.net/23587/home

International Christmas Tree: https://twinspace.etwinning.net/28211/home

Pri obeh projektih je šlo za fizično izmenjavo. Jeseni so učenci izdelali jesensko listje in ga opremili s slovensko zastavo ter pozdravi v slovenščini in angleščini. Listje smo poslali na 22 različnih Evropskih šol in vrtcev. Listje, ki smo ga dobili, smo zalepili na jesensko drevo. V božičnem času pa je potekala izmenjava božičnih okraskov (z zastavo in slovenskimi ter angleškimi voščili). Z dobljenimi okraski smo okrasili smrečico.

 

Začetki

Maths meets Art- using Technology and Creativity as stepping stones to our youth´s future: https://live.etwinning.net/projects/project/98143

Ta eTwinning projekt je potekal medpredmetno (matematika, tehnika, likovna umetnost, angleščina), kjer so učenci raziskovali in predstavljali svoj kraj in arhitekturo, umetnike in izumitelje.  Potekal je vzporedno s Comenius projektom, ki je učencem omogočil medsebojne obiske, srečanja, sodelovanje in ustvarjanje v živo. Pri projektu smo sodelovali s šolami iz šestih držav: Anglija, Italija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska.

Na naši šoli smo pričeli sodelovati v okviru eTwinninga leta 2010. Že prvi projekt je prinesel znak kakovosti.

 

Traditions Around Europe Without Borders: https://live.etwinning.net/projects/project/39428

 

Projekt je potekal vzporedno s Comeniusom in je med seboj povezoval šole iz 14 držav: Estonija, Francija, Grčija, Italija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Turčija, Velika Britanija.  

Projekt je bil zelo široko zastavljen in medpredmetno prepleten (zgodovina, geografija, slovenščina, angleščina, glasbena in likovna umetnost). Učenci so najprej predstavili šolo in izdelali znak za projekt, kasneje pa izbrali skupen znak projekta. Raziskovali so domačo in tujo kulturno dediščino, iskali in objavljali legende, likovne izdelke, posneli in objavili pesmi v svojem ter angleškem jeziku, izdelovali in objavljali slovarčke, zbirali in preizkušali recepte, izdelali in objavili brošuro z evropskimi prazniki ter razne video posnetke.

 

 

 

 

Related Images:

Dostopnost