Select Page

Sreda, 20. oktober 2021

Vsako leto oktobra potekajo aktivnosti v okviru projekta Oktober – mesec požarne varnosti, v kateri Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravi aktivnosti s področja varstva pred požarom.

V ta namen smo tudi na naši šoli izvedli evakuacijsko vajo v sodelovanju z gasilci enote na Spodnji Polskavi.

Učenci so bili v jutranjih urah deležni pogovorov o pomenu požarne varnosti. Učitelji so jih  seznanili z evakuacijskimi načrti, ki so na vidnih mestih v vseh prostorih šole.

Po znaku za alarm so skupaj z učečimi učitelji organizirano zapustili učilnice, na hodnikih so se gibali v okviru mehurčkov, oddelki pa se zaradi ukrepov za zajezitev bolezni COVID-19 niso  mešali med seboj.

Vsi učenci in delavci šole so se zbrali na zbirnem mestu na igrišču šole, kjer so spodnjepolskavski gasilci prikazali različne načine gašenja požara v kuhinji: gašenje s pokrivanjem posode s pokrovko, gašenje z mokro krpo, nevarno gašenje gorečega olja z vodo ter pravilno gašenje ognja z gasilnim aparatom.

Related Images:

Dostopnost