Select Page

Mladim se dogaja

V okviru krožka Podjetništvo smo vključeni v program Mladim se dogaja, ki razvija sodelovanje med srednjimi in osnovnimi šolami pri izvajanju skupnih dogodkov, ki so usmerjeni v spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

Program izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Koordinatorica projekta je Srednja šola Slovenska Bistrica v sodelovanju s partnerskimi šolami: 2. OŠ Slovenska Bistrica, OŠ Fram in OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava. Pri projektu sodeluje tudi RIC Slovenska Bistrica.

Aktivnosti bodo potekale v torek in sredo na SŠ Slov. Bistrica.

24. 10. 2017, 8.00 – 17.00

25. 10. 2017, 8.00 – 14.30

Mentorici Irena Krajnc in Bojana Marin

HITRI DOSTOPI

urnik   jedilnik   knjižnica  spletne učilnice

AKTUALNO

RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNIC
VLOGA ZA NAJEM TELOVADNIC
--------------------------------------------------------

VPIS OTROK V 1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2022/21
--------------------------------------------------------

Vloga za denarno pomoč iz šol. sklada
Vloga za namenitev dohodnine
---------------------------------------------------------

Šolski prevozi vozni red


 

 

Accessibility