Select Page

Spoštovani učenci in starši!

V ponedeljek, 22. februarja 2021, s poukom v šoli nadaljujejo samo zdravi učenci.

 

PRIHOD DO ŠOLE

Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbijo starši (brez združevanja učencev). Priporočamo tudi peš hojo in prihod s kolesom. Učenci, ki bodo koristili šolski prevoz, čakajo na postajah po ustaljenem voznem redu v primerni varnostni razdalji od 1,5 do 2 metra. Na avtobusu in v kombiju morajo učenci nositi svoje maske. Maska mora segati od nosu do pod brado, med nošenjem naj se je ne dotikajo.

 

VSTOP UČENCEV V ŠOLO

Zgornja Polskava: učenci od 4. do 6. razreda vstopajo v šolski objekt skozi vhod 2. triade.

Pragersko: učenci od 4. do 9. razreda vstopajo v šolski objekt skozi glavni vhod.

Spodnja Polskava: učenci 4. in 5. razreda vstopajo skozi vhod v telovadnico, vsi ostali skozi glavni vhod.

Pri tem ohranjajo od 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.

Umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča ali po dotikanju drugih površin. Priporočila so, da se otroci ne dotikajo kakršnihkoli površin, razen svoje delovne mize. Učenci se ne dotikajo obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

Na hodnikih, v učilnicah, v jedilnici, na stranišču in na zunanjih igriščih dosledno upoštevajo zadostno medosebno razdaljo, vsaj od 1,5 do 2 metra. Na razdaljo jih bodo na hodnikih opozarjale talne označbe.

Učenci upoštevajo pravila higiene kašlja (preden zakašljajo/kihnejo, si pokrijejo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajo/kihnejo v zgornji del rokava).

Papirnat robček po vsaki uporabi odvržejo med odpadke in si nato umijejo roke z milom ter vodo.

Vsi vozači počakajo na začetek pouka v svojih matičnih učilnicah, ostali učenci (nevozači) podružnice Zgornja Polskava prihajajo v šolo 7.55, učenci podružnice Pragersko in matične šole pa ob 8.15.

 

Učenci odlagajo oblačila in obutev v garderobi. Ob upoštevanju razdalje in z masko je lahko v garderobi največ 10 učencev.

Pouk bo potekal po običajnem urniku.

Učenci med poukom v matičnih razredih ne nosijo zaščitnih mask, so pa maske obvezne za gibanje po hodnikih in okolici šole. Vrata v sanitarije naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke.

Pouk bo potekal v matični učilnici (razen pouku športa), prehajali bodo samo učitelji. Učenci med šolskimi odmori ne zapuščajo učilnic, razen v času rekreativnega odmora, ko bodo odšli ven. Zadrževanje na hodnikih ni dovoljeno. Pouk v manjših učnih skupinah se začasno ne izvaja, razen v 8.c, 9.c in 9.a, kjer je možno ohranjati mehurčke.

Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih učnih skupin in se organizira znotraj istega oddelka. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo. Prav tako se začasno ne izvajajo šole v naravi, plavalni tečaji, kolesarski izpiti in ekskurzije. Izvajajo se interesne dejavnosti v homogeni skupini oddelka. Dodatna strokovna pomoč se izvaja ob doslednem upoštevanju zdravstvenih ukrepov.

 

Učenci malicajo v razredih ali v jedilnici po določenem načrtu. V razredu pred hranjenjem svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko za enkratno uporabo ter razkužilom in naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Brisačke in razkužilo bo zagotovila šola. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke z vodo in milom.

Kosilo bo za vse učence postreženo v jedilnici brez mešanja skupin.

OPREMA

Učenci potrebujejo za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo šolsko torbo z vsemi šolskimi potrebščinami po urniku. S seboj naj imajo vodo v stekleničkah, ki jo nosijo domov in dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo. Svetujemo, da si učenci šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo. Učenci naj v šolo ne prinašajo drugih stvari, ki niso za pouk.

ODHOD UČENCEV DOMOV

Po končanem pouku in kosilu vsi učenci takoj zapustijo šolo, razen učencev, ki ostajajo v podaljšanem bivanju. Izstopajo posamično s primerno varnostno razdaljo. Prevoz domov bo po običajnem voznem redu.

VSTOP STARŠEV ŠOLO

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali pa ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov le po potrebi po predhodni najavi.

Staršem ni dovoljen vstop v šolo.

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, šola takoj obvesti starše. Bolnega učenca se ga v skladu s postopkovnikom namesti v izolativni prostor, kjer skupaj z učiteljem ali drugim strokovnim delavcem počaka na starše. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnateljico šole.

Učenci in njihovi starši naj bodo hkrati seznanjeni, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko oslabele sorodnike oziroma osebe, ki so jim blizu.

Prosimo vas za razumevanje, strpnost in upoštevanje vseh predpisanih ukrepov, saj si vsi želimo nadaljevanja pouka v šoli.

Prepričana sem, da bomo skupaj zmogli.

Lepo Vas pozdravljam in želim vse dobro,

Danica Veber, ravnateljica

Obvestilo o ponovnem vračanju v šolo 22. 2. 2021 (.pdf)

Related Images:

Dostopnost